Zvažte, zda v době sucha zakládat ohně při filipojakubské noci

REGION – Obrovské sucho je již v dubnu. Jen během 23. dubna hasiči v Pardubickém kraji likvidovali 4 požáry porostu. Ten největší vypukl v Brandýse nad Orlicí, kde vlivem silného větru spadl strom na dráty vysokého napětí. Odlétávající jiskry způsobily požár lesa. Silný vítr plameny velmi rychle rozšiřoval po suchém porostu. Osm jednotek hasičů plameny likvidovalo nakonec na rozloze 1,5 hektaru. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun.

pálení čarodějnice

Za 23 dubnových dní letošního roku zasahovali hasiči u 57 požárů porostů (34 x lesní porost a 23 polní porost a tráva). Uchránit se podařilo majetek již ve výši 2 850 000 Kč. Za stejné období loňského roku to bylo 31 požárů porostů (6x lesní porost a 25 x polní porost a tráva).

Příčinami vzniku požáru jsou odhozený nedopalek, zakládání ohňů v přírodním prostředí, zápalka/zapalovač, spadlé elektrické vedení.

A sucho pokračuje. Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému, a hlavně suchému počasí pro Českou republiku vyjma Moravskoslezského kraje výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku požárů.

Pozor v lesích!

V souvislosti se suchem a poměrně silným větrem hasiči v Pardubickém kraji nedoporučují rozdělávat ohně. Doporučení se týká zejména blížící se filipojakubské noci. V přírodě a zejména v lesích doporučujeme nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.

V zákoně o požární ochraně v § 17 jsou řešeny povinnosti fyzických osob, kde je fyzická osoba povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Za porušení povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně hrozí poměrně citelná sankce.

„Pokud fyzická osoba způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin, lze za spáchaný přestupek uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Příslušníci HZS Pardubického kraje, kteří provádí vyšetřování příčin vzniku požáru, budou postupovat velmi důsledně a v případě požáru, který vznikne například při pálení čarodějnic, budou tyto pokuty ukládat,“ řekl Miloslav Vašák, vedoucí oddělení prevence HZS Pardubického kraje.

V případě pořádání pálení čarodějnic žádáme a důrazně doporučujeme kvalitně zabezpečit místo pálení minimálně s jednotkou dobrovolných hasičů v místě akce, případně zvážit, zda vůbec v tomto období sucha a častého větru zakládat ohně. Je též možné, pokud bude nadále pokračovat teplé počasí bez srážek, vejde v platnost nařízení Pardubického kraje č. 4 z roku 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a které přímo zakáže rozdělávat ohně v přírodním prostředí.

Vendula Horáková, tisková mluvčí

Čtenářská diskuze