Změny v jízdních řádech se dotknou i spojů na Rychnovsku

RYCHNOVSKO – V úterý 6. dubna vstoupí v platnost mimořádná změna jízdních řádů železniční i autobusové dopravy. Tato změna je vyvolána zahájením stavebních prací na železničním koridoru mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí. Z důvodu zachování významných přípojných návazností dochází k úpravě časové polohy vlaků na trati Náchod – Choceň a návazných autobusů mezi Dobruškou a Opočnem.

Změna časové polohy spěšných vlaků

Z důvodu zachování přípojných návazností ve stanici Choceň mezi spěšnými vlaky z Náchoda a rychlíkovou linkou R19 ve směru do Brna dochází k následujícím úpravám:

spěšné vlaky ve směru z Náchoda do Chocně jsou uspíšeny o přibližně 20 minut, spěšné vlaky ve směru z Chocně do Náchoda jsou na odjezdu z Chocně uspíšeny o 4 minuty.

V souvislosti s úpravou časové polohy spěšných vlaků dochází k drobným úpravám jízdního řádu osobních vlaků v řádu jednotek minut na trati Náchod – Týniště nad Orlicí a Týniště nad Orlicí – Choceň.

Změny autobusových linek

Pro zajištění přípojných návazností mezi autobusy a vlaky v Opočně dochází k úpravám jízdních řádů autobusových linek 111, 263 a 264.

111 Dobruška – Opočno – České Meziříčí – Hradec Králové

Na lince 111 dochází k uspíšení 2 víkendových spojů z důvodu zajištění přípoje na vlak do Chocně:

spoj 109 s odjezdem v 8.23 z Dobrušky pojede v 8:00,

spoj 113 s odjezdem v 12.23 z Dobrušky pojede v 12:00.

263 Dobruška – Opočno – České Meziříčí – Česká Skalice

Na lince 263 budou zavedeny nové spoje v trase Dobruška,,aut.st. – Opočno,,žel.st., které zajistí přípoj na spěšný vlak do Chocně:

nově zavedené spoje v pracovní dny odjezdy z Dobrušky: 5.50, 8.00, 12.00, 13.52, 16.00,

odjezdy z Opočna: 12.13, 16.13,

nově zavedené spoje o sobotách, nedělích a svátcích odjezdy z Dobrušky: 10.00, 14.01, 18.00,

odjezdy z Opočna: 10.15, 14.15, 18.15.

Dále budou o sobotách, nedělích a svátcích vybrané spoje posunuty o 5 až 25 minut.

264 Deštné v Orlických horách – Dobruška – Třebechovice p. Orebem – Hradec Králové

Na lince 264 dochází k uspíšení 2 víkendových spojů z důvodu zajištění přípoje na vlak do Chocně:

spoj 111 s odjezdem v 11.36 z Deštného v Orlických horách pojede v 11.22 a spoj 115 s odjezdem v 11.36 z Deštného v Orlických horách pojede v 15.22 -  zdroj: https://www.dopravakhk.cz/clanky-mimoradna-zmena-jizdnich-radu-od-6.4.2021.html.

Čtenářská diskuze
Tags: ,