Změny a novinky ve vedení nemocnic v novém roce

KRAJ – Představenstvo Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje schválilo personální změny ve vedení některých nemocnic. Po předchozím souhlasném vyjádření Dozorčí rady ZH KHK a. s. byl od 1. února jmenován členem představenstva Oblastní nemocnice Náchod, a. s, jejíž součástí je i rychnovská nemocnice, Jan Mach, který v nemocnici doposud působil jako ekonomický náměstek.

Do představenstva královédvorské nemocnice byl jako zástupce ZH KHK, a. s. od února jmenován Petr Raab. V Oblastní nemocnici Náchod došlo se začátkem nového roku také k výměně dvou náměstků – náměstka pro lékařskou péči a technického náměstka.

Dozorčí rada Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje projednala a schválila návrh na jmenování Jana Macha do funkce člena představenstva Oblastní nemocnice. Představenstvo holdingu jej pak dne 22. ledna na svém zasedání jmenovalo do funkce od 1. února. Předpokládá se, že jej představenstvo Oblastní nemocnice Náchod, a.s. následně zvolí jako místopředsedu představenstva.

„Jan Mach působí v Oblastní nemocnici Náchod téměř dva roky a z hlediska jejího fungování ji zná téměř dokonale. Dokonce v rámci své pozice ekonomického náměstka nedoporučoval předchozímu vedení nemocnice některé kroky, které ve finále skutečně vedly ke zhoršení její ekonomické situace. Věřím, že když se nemocnice kvůli špatnému hospodaření předchozího managementu potýká s ekonomickými problémy, věřím, že se mu jako platnému členu úzkého vedení podaří spolu s novou ředitelkou dovést nemocnici k lepším hospodářským výsledkům,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar. Stejně vidí situaci i předsedkyně představenstva Oblastní nemocnice Náchod Ivana Urešová.

K poslednímu dni roku 2017 došlo také v Oblastní nemocnici Náchod, a.s. k výměně náměstků, kteří se rozhodli na této pozici skončit dohodou. Náměstek pro léčebnou péči Miroslav Švábl se bude nyní věnovat své odborné lékařské praxi v nemocnici v Broumově. Novým náměstkem byl jmenován Pavel Svoboda. Ten dlouhá léta vedl pardubickou zdravotnickou záchrannou službu. Dohodou ke konci roku ukončil spolupráci také technický náměstek Miroslav Havran, místo něhož nastoupil Miroslav Bůžek.

Čtenářská diskuze