Zlomyslnost či vandalismus?

REGION – Někteří lidé si skutečně ničeho neváží. Příkladem budiž příběh jednoho turistického značení.

V rámci nutných úprav vedení pěší turistické trasy ze Zdobnice směrem k chatě Šajtava byla ve středu 18. září provedena dobrovolnými značkaři Klubu českých turistů změna vedení cca půlkilometrového úseku. Vše bylo projednáno s majiteli pozemků.

Součástí tohoto přeznačení je i tzv. značkařský kolík v místě odbočení trasy z pevné cesty směrem k lesu. Byl nainstalován, nacházely se na něm příslušné značky směrující turisty do správného směru. Jaké bylo překvapení, když následně v neděli bylo zjištěno, že někdo úmyslně otočil značky tak, aby turisté šli úplně jinam. Podotýkám, že značky jsou na držácích, které jsou přišroubovány na tomto kolíku, a k jejich otočení je třeba mít s sebou maticový klíč. Jejich otočení bez povolení těchto matic není možné. Komu může vadit toto značení? Je normální ničit práci lidí, kteří ve svém volnu dělají práci sloužící široké veřejnosti?

Bohužel, není to ojedinělé poškozování značení. Stává se nám, že jsou ničeny turistické značky např. zasprejováním, zakrytím reklamou apod. Poslední roky se stalo „sportem“ zcizování určitých turistických směrovek ze směrovníků (zřejmě suvenýr z místa, které bylo navštíveno). Tyto směrovky již nejsou vytrženy z vrutů jako kdysi, ale jsou odšroubovány, aby se nepoškodily. Kam to spějeme?

Dalším rozšířeným nešvarem je všude, kde se pohybujeme, lepit nějaké samolepky na památku, že jsme se zrovna zde a my nacházeli. Někdy jsou směrovky či mapy polepeny tak, že nejsou již čitelné. Odstraněním samolepek dochází k poškození podkladu.

Uvědomme si, že tento vandalismus stojí Klub českých turistů spoustu peněz, které by se daly použít na další zlepšení značení či podobných aktivit. Těchto několik málo procent lidí, kteří se baví ničením či zcizováním turistického značení, okrádá ne jen slušné občany a turisty, ale úplně nás všechny. Značkaři jsou dobrovolníci, není to výdělečný spolek, ale je závislý na dotacích ať už od státu, tak od soukromých subjektů. A stát, to jsme my všichni. Proto tyto škody platíme my všichni!

Všímejme si více dění kolem sebe a nebuďme lhostejní k lidem, kteří si neváží práce ostatních lidí.

Ladislav Hradecký

Čtenářská diskuze