Zhotovitel parkovacího domu převzal staveniště u nemocnice

REGION – Zástupci Královéhradeckého kraje předali zhotoviteli akce Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod prostor staveniště. Z výběrového řízení vzešla jako vítězná nabídka společnosti GEOSAN GROUP a. s., s cenou necelých 49 milionů korun bez DPH.

„Stavba má být hotova za osm měsíců, poté začne zkušební provoz. Nová třípatrová budova bude sloužit v první řadě pacientům a jejich návštěvám. Realizací celé zakázky vznikne 180 nových parkovacích míst,“ řekl hejtman Martin Červíček, který se předání staveniště osobně účastnil.

Předmětem stavebních prací je vedle výstavby nového krytého parkovacího objektu také rekonstrukce a rozšíření dvou parkovacích ploch – v místě hlavního vjezdu do areálu nemocnice a u pavilonu patologie.

Celková parkovací kapacita nemocnice bude po těchto investicích a opuštění horního areálu okolo 380 míst, což je vzhledem k velikosti náchodské nemocnice dostatečné. Kraj jako zřizovatel nemocnice přesto již nyní zvažuje další možnosti na rozšíření parkovacích kapacit.

Oblastní nemocnice Náchod je největším zdravotnickým zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem, které slouží spádové oblasti s více než 200 tisíci obyvatel.

Čtenářská diskuze