Zdrogovaní pachatelé jsou velmi agresivní

Nejen řešení přestupků v dopravě, proti občanskému soužití či majetku, ale i další události, jako asistence při dopravních nehodách, předvedení osob, otevření bytu nebo spolupráce s Policií České republiky, to vše patří do náplně práce strážníků.

policie ViewImage

DOBRUŠKA – Do katastru působnosti Městské policie Dobruška patří kromě Dobrušky a jejích místních částí Pulice, Mělčany, Křovice, Chábory, Spáleniště, Domašín a Běstviny, kde je přihlášeno k trvalému pobytu 6 795 obyvatel, i další obce, s nimiž má Dobruška uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o plnění úkolů městské policie. Jsou to obce Opočno, Přepychy, České Meziříčí, Pohoří, Rohenice, Králova Lhota, Olešnice v Orlických horách, Val, Provoz a Kvasiny. Tam všude můžeme dobrušské strážníky potkat.
Město Dobruška zaměstnává osm strážníků zařazených u městské policie. Z nich tři přišli loni od Městské policie v Hradci Králové, odešla jedna strážnice v závěru roku na mateřskou dovolenou. Strážníci pracují v dvanáctihodinovém režimu s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby.
Více o činnosti Městské policie nám řekl vrchní strážník Norbert Bene.

Kolik jste v loňském roce řešili přestupků a jiných událostí?
„Celkový počet přestupků projednaných v loňském roce v blokovém řízení byl 1067, z toho nejvíc, a to 524, bylo přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti bylo loni 510. Dále jsme řešili přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií, přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Příslušným orgánům jsme pak oznámili 230 podezření ze spáchání přestupku. Co se týče jiných událostí, asistovali jsme při dopravních nehodách, předvedení osob, otevření bytu a také jsme zjistili tři černé skládky. Kromě toho spolupracujeme s integrovaným záchranným systémem – s policií, hasiči, zdravotnickou záchrannou službou a celní správou.
Pro orgány města, správní orgány a soudy provádějí strážníci doručování písemností, a to v případech, kdy se České poště nedaří zásilku předat, protože se adresáti vyhýbají převzetí pošty nebo mají trvalé bydliště na městském úřadu. Pokud se občan zdržuje ve městě, je písemnost vždy doručena. To má velký význam pro vymožení práva a udržování pořádku ve městě.“

Řešili jste loni nějaké kuriózní případy? Nebo nebezpečné?
„Všechny byly víceméně standardní. Co nám přibylo, to je zvýšený počet přestupků pod vlivem alkoholu a transport lidí na záchytnou stanici. Ještě horší jsou ale drogy. Myslíte si, že pachatel je pod vlivem alkoholu, ale on požil drogu. Na zákrok proti zdrogovanému pachateli nestačí často ani dva strážníci, protože takový člověk nevnímá realitu, je neschopný se ovládat. Když najde kámen nebo nějakou zbraň, je schopný zaútočit. Drogy jsou podle mě společensky nebezpečnější než alkohol.
Do jisté míry byl neobvyklý jeden z letošních prvních zásahů, ne přímo kuriózní, když v pátek 1. ledna přijala hlídka Městské policie Dobruška oznámení od řidiče, který projížděl Opočnem, že se u čerpací stanice na vozovce pohybuje asi 5 kusů skotu. Na uvedeném místě se opravdu nacházel dobytek, který si udělal na Nový rok výlet z nedalekého zemědělského družstva. Po chvíli se na místo dostavili majitelé skotu a požádali hlídku o pomoc při nahnání zvěře do kravína v Čánce.“

Jaká je výše vámi uložených pokut v loňském roce?
„Celkem byly uloženy pokuty ve výši 495 300 korun, z toho bylo na místě zaplaceno 340 500 korun.“

Která lokalita vás nejvíce zatěžuje?
„To jsou jednoznačně Kvasiny. Dojezd je 17 kilometrů, teď navíc automobilka přijímá stovky nových zaměstnanců a podle posledních informací má být nové parkoviště vybudováno až v červnu, přitom už teď tam doprava kolabuje. Bylo období, kdy jsme měli i šest telefonátů denně, abychom tam zasáhli. To bychom prakticky mohli jezdit celý den sem tam. Hlídka se vrátila, hned nato byl další telefonát. Požádali jsme i Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, aby tam poslal hlídky. Teď se situace trochu uklidnila, změnilo se částečně dopravní značení a navíc firmě obec vyšla vstříc pozemky na parkování. Parkuje se i tam, kde dřív bylo parkování zakázané. Situace se tak poměrně zklidnila, ale definitivně nevyřešila. Podle mě proto budou potíže v dopravě i do budoucna přetrvávat. A nejen v dopravě.
V ostatních obcích pomáháme hlavně při různých kulturních, společenských a sportovních akcích.“

Dohlížíte také na to, aby se neprováděl podomní prodej, který je v Dobrušce zakázaný?
„Podomní a pochůzkový prodej je na území města zakázaný. Rada města upravila zákaz 9. září 2015 tak, že se jedná o zákaz podomního prodeje zboží či poskytování služeb nebo jejich nabízení realizovaných obchůzkou jednotlivých domů nebo bytů bez předchozí objednávky. Díky tomu mohou strážníci monitorovat pohyb těchto prodejců a vykazovat je z města. Ostatní prodejci, kteří neuposlechli pokynů strážníků, byli řešeni blokovou pokutou a dvě oznámení byla odeslána správnímu orgánu. I díky telefonátům občanů jsme mohli zasáhnout včas. Tady nám lidé hodně pomohli. Nejčastěji šlo o nabídku prodeje energií.“

V jakém rozsahu provozujete kamerový systém?
„Městská policie provozuje 15 kamer v nepřetržitém čtyřiadvacetihodinovém provozu. Cílem systému je monitorování veřejných prostranství, a to zejména kvůli zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku, kontrolování rizikových prostor v záběru kamer, odhalování trestných činů a přestupků a monitorování bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě. Městská police byla loni v deseti případech požádána o záznam městského kamerového systému Policií České republiky.“

Z kterého zásahu z poslední doby máte nejlepší pocit?
„V lednu tady v budově městského úřadu upadla po kolapsu dvaašedesátiletá paní, které strážníci pomohli zachránit život. Stalo se to 13. ledna a případ byl důvodem i k přistání vrtulníku Letecké záchranné služby. První pomoc poskytl strážník městské policie, který byl tou dobou v kanceláři služebny. Jakmile zaslechl z chodby volání o pomoc, ihned zareagoval. U ležící paní provedl základní kroky první pomoci a následně zahájil resuscitaci, ve které pokračoval až do příjezdu hasičů a záchranářů, které přivolal. K záchraně ženy vyjeli také místní profesionální hasiči z Dobrušky. Ti byli na místo přednostně povoláni proto, že mají ve své výbavě automatizovaný externí defibrilátor – AED, který jim byl darován městem Dobruška při příležitosti loňského Dne integrovaného záchranného systému. Po příjezdu hasiči vystřídali strážníka v neodkladné resuscitaci, pokračovali v masáži srdce a následně použili přístroj AED. Po několika minutách na místo přijela záchranná služba, která si dvaašedesátiletou pacientku převzala do své péče.“

Co plánujete v letošním roce, zejména v oblasti prevence?
„Chceme provádět více besed s občany všech věkových skupin, hlavně se seniory, kteří jsou ohroženou skupinou, dále se chceme zaměřit na zabezpečování přechodů u škol – to byla v loňském roce nejvíce chválená činnost ze strany rodičů, protože loni došlo k jejímu rozšíření. Plánujeme také dopravní akce zaměřené na cyklisty, kontrolu restauračních zahrádek, především v letních měsících, a dodržování jejich zavíracích hodin. Připravujeme rovněž zvýšený dohled a kontrolu provozu nákladních vozidel a znečišťování komunikací ve městě. Uvítali bychom navýšení počtu kamer městského kamerového systému, pokud to bude v možnostech města, pro monitorování pachatelů trestné činnosti, a zejména pro vyhodnocení služby kriminální policie a vyšetřování.“

Čtenářská diskuze