Zdravotnický fond nabízí medikům až 150 tisíc korun

KRAJ – Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vyhlásil stipendijní program pro akademický rok 2018/2019.

peníze4

Ilustrační foto: Pixabay.com

Jeho prostřednictvím kraj pomáhá zajistit lékařský personál v lůžkových zařízeních na svém území. Žádosti o podporu z fondu je možné podávat do konce května. Na stipendia krajští zastupitelé schválili poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5,5 milionu korun.

„Díky našim stipendijním programům jsme schopni alespoň částečně stabilizovat personální situaci v krajských i ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a dosáhnout zlepšení kvality zdravotních služeb. Od roku 2015 jsme takto získali na 80 lékařů,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví a předseda správní rady fondu Aleš Cabicar.

Stipendia kraj vyplácí studentům, kteří po absolvování lékařské fakulty nastoupí do specializačního vzdělávání v některém ze 14 vybraných nejpotřebnějších oborů.

Studenti se zavazují pracovat na akreditovaném pracovišti poskytovatele zdravotních služeb na území kraje po dobu 48 měsíců.

Více se dozvíte v aktuálním vydání Orlického týdeníku

Čtenářská diskuze