Zdravotnické záchranné službě se nelíbí pořad Linka 112

REGION – Zástupci zdravotnických záchranných služeb v České republice znovu důrazně sdělují, že pořad Linka 112 vysílaný FTV Prima vede diváky k hrubě zkreslenému pohledu na práci operátorů linky 112 a prezentuje jim informace, které pro ně mohou být nebezpečné.

auto-1606567

Ilustrační foto: Pixabay.com

Zcela pomíjí nezastupitelnou roli dispečerů ZZS na linkách 155 a tím uvádí diváka v omyl. V případech, kdy je ohroženo lidské zdraví nebo život, je nutné vždy volat primárně na číslo 155. Nedochází tak ke zdržení při přepojování hovoru z linky 112 a profesionální zdravotníci poskytnou volajícímu i účinné rady pro první pomoc.

Pořad hrubě zkresluje

„V reakci na tiskovou zprávu FTV Prima, ve které obhajuje pořad Tísňová linka 112, bychom chtěli za zdravotnické záchranné služby ČR jednotně a jasně sdělit, že pořad hrubým způsobem zkresluje účel a možnosti využití linky 112 i práci operátorů, kteří zde pracují. Operátor linky 112 není zdravotnickým pracovníkem a nemůže zpracovávat tísňovou výzvu zdravotního charakteru ani vysílat zásahové prostředky, jak je v seriálu prezentováno.

Tato vysoce odborná činnost přísluší pouze operátorům tísňové linky 155. Kdo smí tuto profesi vykonávat v České republice, přímo definuje Vyhláška č. 99/2012 Sb. O požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Může jim být zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu s absolvovaným certifikovaným kurzem „Operační řízení přednemocniční neodkladné péče“.

Divák dostává nepravdivé informace,“ vysvětluje mluvčí zdravotnických záchranářů Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

Záchranáři tvrdí, že pokud televize Prima skutečně věří, že pořadem přispěje k šíření osvěty mezi veřejností při poskytování první pomoci, jak uvádí, svědčí to o naprosté neznalosti problematiky a principů nejen první pomoci, ale i fungování operačních středisek složek integrovaného záchranného systému. V představených příbězích se vyskytují opakovaně závažné chyby medicínského charakteru. Diskutabilní jsou rovněž záměry i postupy autorů pořadu, v němž chtějí údajně prezentovat „náhled do denní práce všech složek IZS“, aniž by o tom dotčené složky vůbec informovali nebo s nimi prezentované postupy konzultovali.

V ČR prý neexistuje žádné operační středisko linky 112, které by fungovalo tak, jak seriál ukazuje.

„Svým pořadem Prima uvádí diváky v omyl. Na tvorbě pořadu se nepodílela žádná ze ZZS, a pokud se v pořadu angažují profesionální operátoři ZZS, jak Prima uvádí, vystupují jako soukromé osoby, nikoliv jako pracovníci zdravotnické záchranné služby. V jejich postupech při komunikaci s volajícími se dopouštějí řady chyb i profesně nepřijatelných kroků.

Nereálný pohled

Tvrzení Primy, že pořad dává realistický pohled na práci operátorů ZZS je nepravdivé. Ke srovnání pořadu Linka 112 s pořadem BBC, který FTV Prima uvádí jako příklad, sdělujeme, že seriál BBC zachycuje reálnou práci operátorů EMS na lince 999 a pak reálné výjezdy posádek pomocí minikamer v sanitce a jednoho kameramana na palubě vozidla. Ztvárnění pořadu v podání FTV Prima naproti tomu ukazuje nepochopení základních principů práce operátorů a neznalost rozdílů mezi linkou 112 a národní linkou tísňového volání 155,“ doplnil Ivo Novák.

Od pořadu se již ve svých prohlášeních distancovaly všechny tři základní složky integrovaného záchranného systému – zdravotnické záchranné služby, Hasičský záchranný sbor i Policie České republiky.

Čtenářská diskuze