Zážitkové dopoledne prožily děti z Opočna v Domově Dědina

OPOČNO – V závěru školního roku navštívily v červnu děti prvního stupně Základní školy Opočno tamní Domov Dědina, kde žijí lidé se zdravotním postižením.

Zařízení poskytuje celoroční pobytové služby a služby denního stacionáře dospělým lidem s mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou. Od loňského roku je také poskytovatelem nové služby chráněného bydlení, které je určené dospělým osobám s lehkým mentálním postižením.

„V rámci projektu etická výchova JÁ + TY = MY, který je finančně podpořen z dotačního programu Královéhradeckého kraje, jsme požádali vedení Domova o možnost návštěvy našich dětí v prostředí, které je mimořádné svou obětavostí, péčí, klidem, pochopením a úsměvy. Menší děti si pro klientky připravily obrázky a malé hudební vystoupení, větší si mohly porovnat svou zručnost s klientkami při výrobě dekorací, pečení koláčků a zdobení perníčků. Mohly si prohlédnout prostředí, kde žijí handicapovaní občané a kde pracují mnohé z maminek našich žáků,“ uvedly učitelky Jana Rejzková a Věra Šmídová.

Z návštěvy děti odcházely nejen plné emocí a zážitků, ale také si uvědomily, že být zdravý není samozřejmost.

Čtenářská diskuze