Zasedání zastupitelstva – v Dobrušce videokonference

DOBRUŠKA/NÁCHOD – Přestože protikoronavirová opatření se pomalu uvolňují, zasedání zastupitelstev nejsou jednoduchá.

ZM_9

Foto: MěÚ Náchod

Poslední dubnový týden se konalo neobvyklé zasedání zastupitelstva města v Dobrušce, které se uskutečnilo formou videokonference. Jednání bylo možné sledovat on-line na Facebooku nebo YouTube města Dobrušky. Veřejnost se mohla zapojit do diskuze v malém sále Kina70 při dodržení bezpečných dvoumetrových rozestupů.

Stejný den se konalo zasedání zastupitelstva také v Náchodě. Výjimečné bylo nejen z pohledu uspořádání, kdy zastupitelé jednali v prostorách velkého sálu Městského divadla Dr. Josefa Čížka – Beránku, ale také z pohledu projednávaných bodů. V pozadí všech hygienických opatření souvisejících se zamezením šíření nemoci COVID-19 zastupitelé mimo jiné schválili prodej pozemků o celkové výměře 54 448 m2 v katastrálních územích Babí u Náchoda, Běloves, Městská Kramolna a Náchod na výstavbu obchvatu města.

„Je to skutečně historický okamžik. Za pozemky obdrží město v souhrnu částku 11,232.062 milionu korun, ale mnohem cennější pro všechny obyvatele bude samotná stavba, která je pro dopravní infrastrukturu celého regionu nezbytná,“ uvedl starosta Jan Birke.

Čtenářská diskuze