Zájem o učňovské školství se zvedá, v Rychnově n. K. nabízí zcela nové prostory

RYCHNOV N. K. – Rychnovská průmyslovka otevírá další zrekonstruované prostory pro učně.

Ruce od oleje a špinavé montérky? Takto již dávno většina továrních provozů nevypadá. Aby budoucí pracovníci věděli, co je čeká, musejí s podobným prostředím přijít co nejdříve do styku. A přesně jako v moderní továrně vypadají prostory nově zrekonstruovaného Centra odborného výcviku, které spadá pod rychnovskou Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu. Investice za 80 milionů bude kolaudována v úterý 24. září. Více Orlickému týdeníku prozradila ředitelka školy Dana Havranová.

Areál učiliště máte krásně zrekonstruovaný. Můžete čtenářům přiblížit, co k tomu vedlo?
„Jedná se o rekonstrukci v rámci druhé etapy modernizace naší školy, která spadá do projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Postavili jsme nové šatny, umývárnu a výdejnu jídel. Zpevněny byly také plochy v celém areálu učiliště. Navíc jsme nakoupili nové stroje pro truhláře a automechaniky.“

Kde učit tedy máte, jak to ale vypadá se zájmem o učňovské obory?
„Například výše zmíněné truhláře už máme pouze ve třetím ročníku, stejně jako kominíky. Bohužel je už dva roky o tyto obory skutečně minimální zájem. A to třeba obor kominík nabízíme jako vůbec jediná škola v celém Královéhradeckém kraji. Na druhou stranu si ale držíme dobré počty učňů v oborech automotive. Roste nám například počet autolakýrníků, což je vzhledem k nedaleké průmyslové zóně jistě velmi dobře. Poptávce zdejších firem vyšla naše škola vstříc třeba i novým a žádaným oborem operátor skladování.“

Mají o výuční list zájem i lidé, kteří už absolvovali jiný druh vzdělání?
„Ano, v posledních letech se nám objevil takový nový trend. Na učňovské obory chodí studenti, kteří již mají maturitu. Aktuálně se to týká mimo jiné tří absolventek místního gymnázia, které se učí autolakýrnicemi. Výhodou je, že mají o obor zájem, umí se učit a navíc ještě mají cit pro barvy. Navíc se jim uznají všeobecně vzdělávací předměty, takže se mohou rovnou specializovat.“

Jak vidíte současný stav učňovského školství?
„Rodiče už naštěstí pomalu začínají více přemýšlet o tom, že maturita není vše. Při akutním nedostatku řemeslníků je kvalitní pracovník s výučním listem velmi dobře placen. Důležitá je také spolupráce s firmami, které se snaží podchytit nové pracovníky už na základních, někdy dokonce i na mateřských školách.“

Čtenářská diskuze