Začátkem ledna vyrážejí do ulic Tři králové

RYCHNOVSKO – Lidem koledníci Tříkrálové sbírky popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika.

Farní charita Rychnov.... loni v Rokytnici

Takto vypadala loňská tříkrálová sbírka v Rokytnici v O. h.
Foto: Farní charita RK

V roce 2017 se vydalo po České republice koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. Letos se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci.

Tříkrálové koledníky můžete potkat po celé republice mezi 1. a 14. lednem. Například na Dobrušsku a Opočensku budou koledníci navštěvovat domácnosti 6. ledna.

Doplnění zdravotních pomůcek

„Konkrétním záměrem Farní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny, podpora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc lidem v nouzi, podpora aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii. Po skončení sbírky vám přijdou koledníci v neděli 7. ledna v 17 hod. zazpívat na náměstí v Dobrušce a dozvíte se předběžný výsledek sbírky. Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Syna božího v betlémských jeslích a prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce koledníků má svoji váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných, kteří zazvoní u vašich dveří v sobotu 6. ledna. Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré věci. Za vaše finanční příspěvky charitě i sladké maličkosti koledujícím dětem předem upřímně děkujeme a přejeme vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky,“ uvedla ředitelka dobrušské farní charity Jana Poláčková.

Pro region i celorepublikové projekty

Rychnovská charita chce z vybraných prostředků přispět na vybavení chráněného pracoviště Sdružení Neratov, darovat peníze na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – projekty v Indii (kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum). V regionu chce pomoci konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem na redistribuci potravinové a materiální pomoci FEAD. Peníze budou určeny i na vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou (denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory a denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením).

Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo přispět na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

Přispět může každý

Výnos sbírky pomůže po celé České republice. Klíč k rozdělení vybraných peněz je následující: 65 % využije Charita ČR přímo v dotyčné obci nebo jejím okolí, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní úrovni a 5 % na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zbylých 5 % pokryje režii sbírky.

Čtenářská diskuze