Za humny – město dalo zelenou rekonstrukci koupaliště

ŽAMBERK – Na zasedání Zastupitelstva města Žamberka dne 4. února byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 až 2025.

Současně byla schválena realizace a financování dvou významných dlouhodobě připravovaných investičních akcí, a to rekonstrukce bazénů a příslušenství městského koupaliště a zastřešení ledové plochy zimního stadionu.

Rekonstrukce koupaliště je projektově připravena k realizaci ve dvou etapách. První etapa s předpokládanými náklady 29,5 milionu korun bez DPH zahrnuje zejména realizaci architektonicko-stavebního řešení, nerezových povrchů hlavních bazénů, výměnu technologie, vzduchotechniky, rozvodů vody a elektro. Etapa 2 pak představuje instalaci nových vodní atrakcí a rekonstrukci 6 ks brodítek do nerezu s předpokládanou cenou 3,85 milionu korun bez DPH. V případě dostavby zimního stadionu se rovněž počítá s etapizací. Nejprve bude provedena změna projektu pro provedení stavby na etapu I – zastřešení ledové plochy. Předpokládané náklady na následnou realizaci této etapy jsou v případě zastřešení bez bočního opláštění a technologií ve výši 23,5 milionu korun bez DPH, v případě varianty s opláštěním a technologiemi ve výši okolo 29,5 milionu korun bez DPH. Financování těchto investičních akcí předpokládá použití prostředků z dlouhodobého investičního úvěru přijatého městem Žamberkem v roce 2020.

Čtenářská diskuze