Za folklorem v Polsku…

SKUHROV N. B. – Nevšední zážitek si odvezli účastníci výletu do polského Želazna v Gmině Klodsko v neděli 30. července 2017 v rámci CZ-PL projektu Všichni jsme součástí přírody a společnosti, který vychází z iniciativy Klodského okresu, konkrétně ze strategického materiálu Rozvojová strategie klodského okresu v letech 2016 až 2020 a je financován z Fondu mikroprojektů Euroregion Glacensis. Partneři, Gmina Klodsko a DSO Mikroregion Bělá (obce Skuhrov nad Bělou, Kvasiny, Osečnice, Bílý Újezd a město Solnice) společně vybrali takové aktivity, které zvýší intenzitu příhraniční integrace, přispějí k poznání PL-CZ pohraničí, PL-CZ tradic a jejich svátků, k poznání zajímavých míst na obou stranách. Sekundárním cílem je zaměření projektových aktivit na podporu ochrany životního prostředí, na které byly zacílené již některé předchozí aktivity jako např. tvorba eko výrobku, při které mohly dát prostor své kreativitě děti ze základních škol mikroregionu Bělá a klienti z Ústavu sociální péče v Kvasinách či kongresová aktivita příkladů dobré praxe.

IMG_1013

Zpátky ale k právě probíhající části projektu, která má v rámci celého projektu pořadové číslo 4 a tou je aktivita Tradice regionů. První událost byla financována a zorganizována vedoucím partnerem z Polska. Konala se v obci Żelazno během oslavy, kterou je Festival sv. Martina. Tento festival započal mší v kostele sv. Martina a následovalo naplánované několikahodinové vystoupení lidových kapel, které představilo různé typy lidové hudby, díky které je oblast Kłodska známá. Nicméně takový zápal pro lidovou hudbu a folklór všeobecně, a to vše v parném počasí, opravdu stálo za vidění.

Mikroregion Bělá, jako český partner projektu, bude organizovat druhou část akce, také zvanou jako Tradice regionu. Ta se bude konat za účasti čtyřiadvacetičlenné delegace z Polska. Jedná se o Hradní slavnosti ve Skuhrově nad Bělou v sobotu 12. srpna 2017.

Berte prosím tuto informaci o dění v Mikroregionu Bělá zároveň jako pozvánku na zaručeně příjemně strávené sobotní odpoledne ve Skuhrově nad Bělou v hradním areálu.

Stanislava Klengelová

Čtenářská diskuze