Workshopy pomůžou obcím s jejich rozvojem a využitím dotací

ČASTOLOVICE/REGION – V letošním roce pořádají Regionální stálá konference, Královéhradecký kraj, CIRI (Centrum investic, rozvoje a inovací) již 6. ročník série regionálních workshopů. Semináře mají za cíl pomoci regionům a obcím s využitím dotací v dané oblasti. První seminář proběhne 12. listopadu v Častolovicích.

„Srdečně zveme k účasti na již tradičním setkání se zástupci obcí Královéhradeckého kraje, které je pro nás důležité nejen pro zpětnou vazbu z území a pro nastavení naší další práce, zejména v oblasti dotační podpory kraje. Moc se těším na společnou diskuzi“, řekl radní Pavel Hečko, který je odpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. Semináře se také zúčastní.

V současné době se ČR, regiony a obce připravují na období po roce 2020. Objevují se nová témata a výzvy nejen v oblasti regionálního rozvoje a dotační politiky. Diskutovat můžete nad potřebami regionu a obcí, se zaměřením na krajské dotace pro obce a regiony, program obnovy venkova Královéhradeckého kraje, další dotační možnosti EU a ČR, přípravě na nové období 2021, strategií rozvoje Královéhradeckého kraje a dalšími tématy.

Na setkání vystoupí zástupci Královéhradeckého kraje, Krajského úřadu KHK, regionální rozvojové a investiční agentury CIRI, obcí a další.

Každé setkání bude zahájeno ve 14 hodin s předpokládaným ukončením v 17.00.

Čtenářská diskuze