Vzpomínky na první svobodné volby, změna územního plánu v Rychnově nebo návštěva ředitele České pošty, to je nový Orlický týdeník

Nový Orlický týdeník přináší vzpomínky na první svobodné komunální volby na Rychnovsku v roce 1990, informace o změně územního plánu v Rychnově n. K., ale píše také o návštěvě ředitele České pošty v Přepychách, změnách jízdních řádů nebo turnaji v malé kopané v Kostelecké Lhotě.

Čtenářská diskuze