Vzpomínkové setkání členů OF k listopadu 89 v Rychnově

RYCHNOV N. K. – Na velké chvíle Sametové revoluce v Rychnově zavzpomínali aktéři listopadových událostí.

2

Na Sametovou revoluci vzpomínala celá řada hostů.
Foto: Josef Krám

V salonku restaurace Národní dům v Rychnově nad Kněžnou se v neděli 17. listopadu uskutečnilo vzpomínkové setkání s názvem Listopad 89, které zorganizoval přípravný výbor ve složení Jiří Zatloukal, Jaroslav Kos a Josef Koráb. Setkání se zúčastnilo přes dvě desítky bývalých členů rychnovského Občanského fóra, kteří v něm od konce listopadu 1989 pracovali, a kteří za OF kandidovali v prvních komunálních volbách na podzim roku 1990.

Obnovení vzpomínek

I když po 30 letech mnoho vzpomínek zavál čas, díky uchování dobových dokumentů v prezentaci, jež je součástí Rychnovského průvodce od Dr. Josefa Kráma, se podařilo mnoho vzpomínek obnovit a okomentovat. Každý z přítomných obdržel symbolickou klíčenku se symbolem Občanského fóra a vyraženým textem: 1989 – 2019, Rychnov n. K. Zvláštními hosty, kteří rovněž zavzpomínali na minulé časy, byli Jan Kolowrat Krakowský, majitel rychnovského zámku a Vladimír Bek, jeden z prvních mluvčích na rychnovském náměstí v listopadu 1989.

Na závěr setkání byl jeho účastníky přijat návrh pro zastupitelstvo města Rychnov n. K., aby na památku tohoto setkání pamětníků a na památku Sametové revoluce bylo bezejmenné prostranství v centru města mezi budovou Společenského centra (tj. bývalou budovou OV KSČ) a bývalou budovou České pojišťovny, symbolicky nazváno Náměstí 17. listopadu. A to i na paměť toho, že mnoho účastníků setkání se konkrétními činy přímo zasadilo za získání této budovy z majetku bývalé KSČ do majetku Města Rychnov nad Kněžnou a bylo tak možné tuto budovu poskytnout občanům města pro společenské a kulturní využití.

Kde se vzalo Společenské centrum

Současně byly v hlavní chodbě Společenského centra umístěny grafické panely s názvem Kde se vzalo Společenské centrum s materiály, které mají hlavně mladší generaci připomenout dobu před 30 lety a vysvětlit, že tato budova byla původně určena pro privilegované lodivody a budovatele „světlých zítřků“ v čele s okresním tajemníkem KSČ.

JIŘÍ ZATLOUKAL

Čtenářská diskuze