Vzpomínka na povodeň

KOUNOV – Vzpomínky na pohromu, ničivou povodeň před 20 lety, která postihla rychnovský okres, snad nejvíce však jeho podhorskou oblast obec Kounov a z ní zřejmě nejsilněji místní část Hluky, se naší rodině neustále vrací. A to nejen při každoročním výročí, ale víceméně každý den, kdy pozorujeme růst květin, keřů a stromů na místech, kde po odstranění někde až pětimetrové vrstvy zeminy zůstala po povodni jen planina bez života. Kdo prochází okolo mého nynějšího obydlí Hluky čp. 7, snad ani nemůže pochopit, že hladina vodního toku byla ve 170 centimetrech výšky vstupních dveří a přenosný televizor opustil dům okny ve stejné výši. To víme my pamětníci a uvědomujeme si, že je důležité o tom všem vyprávět i mladším generacím, které povodeň v roce 1998 nezažily, a uchovat pro ně vzpomínku především na obrovskou a nečekanou vlnu solidarity a hmotné i nehmotné pomoci, díky níž se Kounov mohl z následků povodně relativně brzy vzpamatovat. Byť již od povodně uběhlo 20 let, chtěl bych tímto jako bývalý starosta, který o obec Kounov v té době pečoval, znovu velmi poděkovat všem pomáhajícím, mnohdy i neznámým lidem z dalekých krajů. Díků není nikdy dost a v hektické době bezprostředně po řádění ničivého živlu skutečně nebylo možné každému poděkovat osobně, přesný počet pomáhajících jsem proto nikdy neznal, ale podle počtu jídel, která se vydala z polní kuchyně, jich mohlo být v jednu chvíli na 270. Dnes již tedy můžeme děkovat jen našim blízkým, příbuzným, známým a kamarádům, kteří nám pomáhali. Pro ně bude jako vzpomínka sloužena mše svatá v kapli Panny Marie Královny v Hlukách v sobotu dne 21. července v 10 hodin a poté se mohou s místními pobavit o průběhu povodně v noci z 22. na 23. července 1998.

Zdeněk Šritr, Kounov

Čtenářská diskuze