Výtvarník Vladimír Plocek a jeho blízcí budou vystavovat v Orlické galerii

RYCHNOV N. K. - Na podzimní měsíce letošního roku – září a říjen – připravila Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou pro své návštěvníky dvě nové výstavy. Od 15. září do 28. října budou přístupné veřejnosti dle dané otevírací doby ve druhém patře Kolowratského zámku.

V Plocek vernisáž Potštejn

Vladimír Plocek.
Foto: MGOH

První výstavou je Tradiční podzimní přehlídka současného podorlického výtvarného umění v Orlické galerii. Zájemci tu naleznou malířská díla Milana Cvejna, Zdeňka Kolářského, Sylvie Majerové, Josefa Martince a Vladimíra Plocka.

Druhou prezentací je pak kolekce autentických kresebných záznamů hraběnky Alžběty Harbuval-Chamaré, provdané Dobřenské, v nichž kreslířka zachytila dnes již zmizelou podobu Potštejna ve druhé polovině 19. století.

„Od prvního Orlického salonu v roce 2004 jsme v rychnovské Orlické galerii usilovali o zapojení co nejširšího okruhu podorlických výtvarníků do každoročních podzimních výstav. V jednotlivých letech jsme například oslovili mladé výtvarníky. Takové, kteří se věnují uměleckému řemeslu, fotografy, ženy výtvarnice a podobně. Zvláštní shodou okolností jsme se po celá ta léta míjeli s výtvarníky, kteří byli soustředění okolo pana Vladimíra Plocka, malíře a organizátora výtvarného a kulturního života nejen v Potštejně. Snažíme se to napravit tím, že jsme Vladimíru Plockovi, jeho přátelům a blízkým věnovali letošní ročník. Mezi vystavující a přátele Patří také sochař a medailér Zdeněk Kolářský. Medailérskou a mincovní tvorbou se systematicky zabývá od roku 1966. Od šedesátých lete minulého století se účastní medailérských výstav u nás i v zahraničí. Získal řadu čestných uznání a mezinárodních cen,“ řekl Orlickému týdeníku Karel Jaroš, kurátor Orlické galerie v Rychnově nad Kněžnou.

Čtenářská diskuze