Výtěžek sbírky půjde na charitu

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ – V sobotu 5. ledna proběhla v Českém Meziříčí Tříkrálová sbírka 2019, při které bylo vybráno v Rohenicích 9 675 korun, ve Skršicích 5 891 korun a v samotném Českém Meziříčí 44 523 korun. Dohromady tedy výtěžek činil 60 089 korun. Bude rozdělen pro ranou péči Sluníčko, domácí hospicovou péči a odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny domácí hospicové péče Hradec Králové.

Čtenářská diskuze