Výstavy, besedy a zajímavá setkání v muzeu

RYCHNOV N. K. – Rychnovské muzeum a galerii čeká v letošním roce rekonstrukce depozitáře, digitalizace fotoarchivu a řada další práce…

SAM_8146

Ředitel Muzea a galerie Tomáš Zelenka.
Foto: Eva Ženíšková

Zajímavé výstavy, ale také setkání a besedy na neobvyklá témata připravili pro své příznivce pracovníci Muzea a galerie Orlických hor z Rychnova nad Kněžnou. Jejího ředitele Tomáše Zelenku Orlický týdeník poprosil, aby připravované akce blíže popsal.

Zajímavá setkání v rychnovské synagoze

„Stejně jako v předchozích letech jsme i na letošek připravili bohatou programovou nabídku napříč našimi muzei. Např. již nyní jsou v těch ve Vamberku a v Rokytnici v Orlických horách k vidění dvě krátkodobé výstavy.

Vamberecká je věnována podorlickým svatostánkům, ta druhá v Rokytnici zase hradu Vízmburk, právem přezdívanému české Pompeje. Je to samozřejmě pouze začátek. Hlavní letošní výstavou bude v Kolowratském zámku v Rychnově prezentace s pracovním názvem Prostřeno. Návštěvníky seznámí se způsoby stolování napříč časem a s rozdílnými sociálními vrstvami. K vidění bude od konce dubna a její součástí bude rovněž dětský program. Naší stálicí je výstavní sezona Orlické galerie, která každoročně připraví několik zajímavých výtvarných expozic a ani letos tomu nebude jinak,“ prozradil Tomáš Zelenka.

Bohatý program čeká i příznivce přednášek. Po úspěchu loňského pokusného nultého ročníku Vědeckých čtvrtků v rychnovské synagoze se letos na jaře uskuteční jejich první ročník.

„Naše pozvání přijali mj. astrofyzik a přední český popularizátor astronomie Jiří Grygar nebo český experimentální archeolog Radomír Tichý, který se vydává na odvážné plavby po moři v tzv. monoxylu (pravěký dlabaný člun). Přednášky v Synagoze mají v podstatě jediný cíl – přiblížit veřejnosti vědu a ukázat jí, že může být zajímavá a zábavná. Muzeum také plní své badatelské cíle. Pokud se totiž výsledky vědecké práce nedostanou k veřejnosti, postrádá svůj smysl. Z toho důvodu je také součástí poslání muzeí popularizovat vědu,“ prozradil Zelenka.

Besedy se budou konat i mimo synagogu. Např. v rokytnické Sýpce se na jaře uskuteční přednáška Daniela Vávry, rychnovského rodáka a hlavního vývojáře počítačové hry Kingdom Come.

„Kromě výstav a programu nás však čeká i hodně práce, která nebude směrem ven příliš vidět, ale pro muzeum má zásadní význam. Předně připravujeme kompletní rekonstrukci jednoho z depozitářů tak, aby odpovídal soudobým požadavkům, což pro nás bude velký úkol. Rádi bychom také dokončili digitalizaci fotoarchivu, který chceme následně dát veřejnosti k nahlížení. Letošek bude důležitý zejména pro Muzeum krajky ve Vamberku.

Uskuteční se tu další ročník krajkářské soutěže Bienále české krajky. V Sýpce v Rokytnici bude letošní program více méně standardní. Kromě proměnných jako jsou přednášky, jistě nebudou chybět oblíbené tvořivé dílny nejen pro děti a jejich rodiče, které se těší rok od roku většímu zájmu,“ doplnil Zelenka

Nově otevřena je muzejní knihovna

„Knihovna je pro veřejnost otevřena „staronově“. Přístupná byla již v minulosti, my jsme nyní udělali pouze to, že jsme zavedli otevírací dobu, kdy může člověk přijít, aniž by se před tím musel objednávat. Muzejní knihovna je jednou z našich veřejných služeb. Do jisté míry suplujeme vědeckou knihovnu. Náš knižní fond je však samozřejmě hodně omezený, ale zprostředkováváme i meziknihovní výpůjčky, takže jsme schopni uspokojit téměř každého čtenáře. Naše hlavní síla je však v regionální literatuře. Ta bývá obvykle velmi špatně dostupná a v knihovnách nebývá tak často zastoupena. Krom toho máme poměrně dobře zásobeny odborné knižní fondy vztahující se k vědním disciplínám zkoumaným naším muzeem. Především historii, archeologii a botaniku. Poškození našich knih se příliš neobáváme. Běžně jsou k dispozici pouze v naší studovně, kde si je může naše knihovnice pohlídat,“ dodal závěrem ředitel Zelenka.

Čtenářská diskuze