Vystaveny trofeje úlovků z okresu

TUTLEKY – V Kulturním domě v Tutlekách byla od 8. dubna uspořádána chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře, která byla v roce 2016 ulovena v 67 honitbách na Rychnovsku. Po ohodnocení devatenáctičlennou komisí za předsednictví Josefa Nováka bylo myslivci ze spolku Štědrá Tutleky-Lupenice v sále kulturního domu instalováno 851 trofejí a fotografií srnců, 107 parohů jelenů, 33 toulců muflonů, 15 trofejí a fotografií daňků, dvě trofeje a čtyři fotografie jelenů sika Dybowského a tři trofeje kňourů. V roce 2016 bylo v honitbách rychnovského okresu celkem uloveno 41 medailových trofejí, mezi nimiž bylo pět trofejí jezevců a dvanáct lebek lišek.

trofeje16tu 009

Při zahájení přehlídky trofejí koncertovali Hubertovi trubači Milena Voborníková, Jaroslav Marek, Hana Grimová a Jaromír Bárta.
Foto: Ludvík Uhlíř

Chovatelská přehlídka, kterou pořádal Městský úřad Kostelec nad Orlicí za spolupráce MÚ Dobruška, MÚ Rychnov nad Kněžnou, Okresního mysliveckého spolku v Rychnově nad Kněžnou a Mysliveckého spolku Stědrá Tutleky-Lupenice, trvala týden. Pro myslivce skýtala poučení, jak jsou v honitbách Rychnovska dodržovány zásady chovu a lovu. Hovořil o tom při zahájení přehlídky předseda Okresního mysliveckého spolku Rychnov nad Kněžnou Ing. Vladimír Šabata. Mimo jiné zdůraznil, že je-li myslivec oprávněn zvěř usmrcovat, plynou z tohoto pro něj povinnosti. Musí o zvěř pečovat a chránit ji. Myslivec se učí uvědomělému plnění povinností, kázni, sebezapření a ovládání, čestnosti a poctivosti.

„Ve styku se zvěří si myslivec osvojuje humánnost, zdrženlivost, šlechetnost.“

Nelze ani zapomenout na působení myslivosti na morálku a charakter myslivce, který je zušlechťován, vnímá krásy přírody a života v ní.

„Při lovu se tříbí pohotovost, bystrost, všímavost a rozvážnost.“

Ludvík Uhlíř

Čtenářská diskuze