Výstava Voda a civilizace se přesunula do Hradce Králové

HRADEC KRÁLOVÉ – Unikátní výstava fotografií a výzkumů Voda a civilizace se přesunula do Hradce Králové. Velkoplošné panely, v noci nasvícené, můžete vidět na Náměstí 28. října v centru Hradce. Výstavu otevřela slavnostní vernisáž za účasti primátora města Alexandra Hrabálka, zástupců města, zástupců Ministerstva životního prostředí a významných firem regionu. Hlavním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je skupina ČEZ.

Výstava Voda a civilizace má za cíl upozornit na klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje.

Výstava Voda a civilizace, kterou si jen v Praze vloni prohlédly stovky tisíc lidí, zamířila i do Hradce Králové. Expozice ukazuje na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na zemi. Diváci si prohlédnou texty od řady světově uznávaných vědců i fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, včetně záběrů důležitých vodních staveb z Královéhradeckého kraje. Výstavu mohou zhlédnout návštěvníci od 12. června do 6. července. Expozice je navíc šetrnější k životnímu prostředí. V noci ji nasvítí solární panely.

„České země patří v historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky a technologické lídry, ostatně Kaplanovy turbíny dnes najdete ve vodních elektrárnách po celém světě. Voda je cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy. Ať už se jedná o velká vodní díla nebo maličké elektrárny na menších tocích. Plně si uvědomujeme, že se voda stává stále vzácnější, a proto hledáme možnosti její úspory všude, kde to jde. Spotřeba pitné vody v elektrárnách ČEZ loni klesla o výrazných 11 procent. Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru,“ řekl Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Fotografie, které budou na velkoformátových v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích, nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

Výstava ukáže také důležité nádrže Královéhradeckého kraje

„Voda je dnes velmi diskutované téma, což je dobře, protože scénáře kolem jejího budoucího dostatku bohužel nejsou zcela optimistické. Je potřeba si neustále připomínat, jak je pro život na naší planetě důležitá, či jak je třeba s ní šetrně zacházet. Výstavou chceme k této diskusi přispět i v Hradci Králové a jeho obyvatelům a návštěvníkům tak nabídnout pohled na tento problém v různých souvislostech,“ dodal Alexandr Hrabálek, primátor města Hradec Králové.

Na jednom panelu se například objeví dvě srovnávací fotografie nádrží Pastviny a Rozkoš z roku 2018, které ukážou vždy stav vody na jaře a na podzim. Návštěvníci výstavy tak názorně uvidí, co se zásobou vody udělá suché léto.

Čtenářská diskuze