Vyroste v Rychnově další obchoďák?

V Rychnově se v poslední době řeší otázka stavby dalšího obchodního domu.

Bez názvu

Studie podoby pozemků v lokalitě nad Bilou.
Vizualizace: MěÚ Rychnov n. K.

hlavickapřevzato z RYCHNOVSKÉHO ZRCADLA

RYCHNOV N. K. – Na začátku října se na úřední desce města Rychnov nad Kněžnou objevila nenápadná informace o tom, že je zveřejněn návrh změny č.2 Územního plánu Rychnova nad Kněžnou včetně vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území. Podklady jsou pak vystaveny k veřejnému nahlédnutí a občané mohou až do 15. listopadu k tomuto návrhu podat připomínky.

Ve zveřejněném dokumentu žádná informace o tom, že součástí návrhu změny je také územní studie lokality nad Billou na sídlišti Mírová, o které ještě před pár měsíci starosta města Jan Skořepa spolu s úředníky prohlašoval, že žádná neexistuje. Dohledat podklady k této studii ovšem není nijak jednoduché – jsou šikovně založeny hluboko v nitru městských webových stránek. Přesto se lidem ze sídliště tyto podklady podařilo najít a zveřejnit.

„Obchodní centrum zhorší dopravní situaci v celé lokalitě! Naopak jako dobrý nápad hodnotíme parkovací dům a vodní plochu. Jenže opět je to o nás bez nás! To nestojíme vedení města za to, aby se nás zeptali, aby uspořádali nějaký diskusní panel, kde by se obyvatelé sídliště mohli vyjádřit? Teď máme jedinou možnost, a to napsat do 15. listopadu 2018 své připomínky ke změně územního plánu,“ píší na sociální síti obyvatelé sídliště.

Připomeňme slova Jana Skořepy k petici proti výstavbě nového obchodního centra z 13. února 2018.

„Já o tom nevím vůbec nic. Musím přiznat, že zhruba před rokem za mnou byl nějaký pán, který měl záměr tam postavit nějaké centrum, kde by těch obchodů bylo víc, a já jsem se ho popravdě zeptal, kdo tam bude prodávat.

Od té doby jsem ho neviděl a před chvílí jsem si ověřil na stavebním úřadě, že na stavebním úřadě neleží žádná žádost o územní rozhodnutí nebo o stavební povolení,“ prohlásil tehdy starosta Skořepa.

237 bytů pro 500 obyvatel

Zveřejněnou územní studii nechal v červenci 2018 pořídit Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí. Zpracovatelem je stejná firma, která pro město realizuje zakázku návrhu změny č. 2 územního plánu. Odpovědnou osobou za návrh změny je pak starosta Skořepa. Na louce nad Billou by podle studie mělo vzniknout 237 bytů pro přibližně 500 obyvatel a obchodní centrum s již konkrétními prodejnami řetězců Kik, Okay či Jysk.

„Řešení je konzultováno s potencionálními investory,“ uvádí autor studie.

A podle toho se zřejmě také navrhovaly půdorysy jednotlivých částí obchodního centra. V celém návrhu pro změnu č. 2 územního plánu se pak vůbec nepočítá s plochou pro veřejnou zeleň. Proti tomuto návrhu začali obyvatelé města podepisovat připomínky. Jejich autoři vedle nedostatku zeleně argumentují především nárůstem automobilového provozu a hrozícím kolapsem dopravy v této části města. Jejich hlavním návrhem je nahrazení plochy obchodního centra klidovou zónou – parkem. K termínu uzávěrky se pod připomínky podepsalo přibližně 300 obyvatel města.

Čtenářská diskuze