Výročí vzniku Československa si připomenou i v Rokytnici

ROKYTNICE V O. H. – Oslavit sto let výročí vzniku samostatného Československa jste zváni do Rokytnice v Orlických horách. Konat se bude V pátek 26. října do 18.00 v aule zdejší základní školy. Po slavnostním zahájení nebude chybět vystoupení Sborečku místní základní školy, koncert staročeské kapely Kontušovka, křest knihy o Rokytnici vydané při příležitosti výročí sedmi set let města, o němž Orlický týdeník v létě informoval, křest knihy o pluk. Jaroslavu Novákovi, čs. legionáři a veliteli tvrze Hanička v r. 1938, posezení se Sborem z hor a doprovodný program. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.

Čtenářská diskuze