Výrava a Jílovice likvidují škody po povodních

RYCHNOVSKO – Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje odsouhlasilo mimořádnou dotaci ve výši 600 tisíc korun pro Jílovice a Výravu. Obě obce byly poškozeny v řádech milionů korun během bleskových povodní na konci května.

„Poskytnutí mimořádné dotace obcím má jít na provedení nezbytných opatření pro zajištění základního provozu obce, tedy na nutnou bezprostřední likvidaci škod. To znamená například na zajištění odvozu komunálního odpadu na úklid obce, zajištění zdroje pitné vody, zpracování posudků, na revize, odběry vzorků vody a půdy a na další nezbytné úkony,“ upřesnil hejtman Lubomír Franc účel dotací.

Povodeň obce výrazně poškodila. Výrava spočítala škody na soukromém a obecním majetku na téměř 40 milionů korun. Poškozeno zde bylo 34 rodinných domů. Deset trvale obydlených domů a dalších 16 rekreačních nebo hospodářských nemovitostí bylo poničeno v Jílovicích, kde jsou škody na obecním majetku za více než 4 miliony korun. Škody jsou ale i na dalším majetku. Jednalo se například o poškozené propustky, chodníky, hřiště nebo zanesené kanalizace.

„Dotace obcím poskytujeme z krajského rozpočtu částečně z kapitoly životního prostředí a částečně ze zdrojů, které jsou vyčleněny na řešení mimořádných krizových situací. Do budoucna ale chceme diskutovat o možnosti změn podmínek krajského dotačního Programu obnovy venkova. Zde bychom mohli například vyčlenit vždy část prostředků, které by sloužily jako krizová rezerva pro případy lokálních povodní, které jsou poslední dobou čím dál častější,“ doplnil hejtman Franc.

Obec Výrava navíc vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc povodní zasaženým občanům. Více informací o veřejné sbírce naleznete zde: http://www.vyrava.cz/verejna-sbirka.(sed)

Čtenářská diskuze
Tags: