Vyhledávat a likvidovat kůrovce musí všichni vlastníci lesů

REGION – Také letos chrání podnik Lesy České republiky, jak by to měli dělat všichni vlastníci lesů, spravované porosty před škůdci. Zejména před lýkožroutem zvaným kůrovec. Jen na jaře se letos položí v celé republice více než 200 tisíc lapáků a instaluje asi 40 tisíc lapačů. Na opatření je vyčleněno 192 milionů korun. Loni bylo vyčerpáno 153 milionů korun.

image001 (2)

Ilustrační foto.

Stromy usychají v celé střední Evropě. Problémy s kůrovcem mají v Polsku, Německu a dlouhodobě i na Slovensku. Porosty hynou kvůli dlouhodobému nedostatku srážek, výkyvům teplot i druhové skladbě porostů v některých lokalitách, dědictví po předcích. Situace je nejsložitější na severní Moravě.

Především tam lesníci letos soustředí nejvíce obranných opatření. Podstatných změn je ale víc.

Podle kůrovcové situace se letos rozdělily také revíry na standardní, kde je kůrovec v základním nebo lehce zvýšeném stavu, dále lokálně kalamitní, kde se obranná opatření přizpůsobují provozním možnostem, a kalamitní s kůrovcovými těžbami, které výrazně přesahují běžný objem vytěženého dřeva. Celkem 112 z 850 revírů je kalamitních nebo lokálně kalamitních.

„Dřevo ochrání postřik. Umožní skladovat kulatinu dlouhodobě bez znehodnocení trhlinami nebo houbami. I letos bude záležet na počasí.

Čekáme další z krizových roků a děláme maximum pro to, abychom situaci zvládli,“ uvedl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

Vyhledávat kůrovce a včas postižené stromy z lesa odvézt musí všichni vlastníci lesů. Na to upozorňují Lesy ČR, coby správci necelé poloviny lesů v zemi, opakovaně.

Čtenářská diskuze