Vydání územního rozhodnutí pro poldr v Mělčanech nic nebrání

MĚLČANY – Záměr suché retenční nádrže na Dědině v Mělčanech získal po ročním řízení poslední doklad, výjimku ze zákazu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Na základě dohody všech dotčených stran bylo nalezeno unikátní řešení migračního zprůchodnění hráze a v tuto chvíli jsou doloženy na stavební úřad v Dobrušce veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí pro tuto veřejně prospěšnou stavbu.

výtok

Vizualizace výtoku nového poldru u Mělčan.
Foto: Povodí Labe

„Povodí Labe očekává, že stavební úřad rozhodne do konce tohoto roku. Složitý proces územního řízení trvá již více než tři roky a nyní už snad budou obyvatelé podél řeky Dědiny blíž reálné ochraně před povodněmi.

Více se dozvíte v dnešním vydání Orlického týdeníku

Čtenářská diskuze
Tags: