Vrbenského kasárna – prostor pro živou i muzejní kulturu

KRAJ – Obnova rozsáhlé budovy Vrbenského kasáren v Hradci Králové otevírá příležitost pro vznik zcela nového prostoru pro konání koncertů, festivalů i unikátních muzejních expozic s nabídkou pro širokou i odbornou veřejnost. Záměr rekonstrukce a oživení bývalého vojenského objektu, který v centru krajského města léta chátrá, nyní připravuje Královéhradecký kraj.

Se zcela konkrétní představou jejího využití přichází Muzeum východních Čech, které již využívá dříve rekonstruovaná zrcadlově umístěná Gayerova kasárna ve stejném areálu. Oživením a zpřístupněním Vrbenského kasáren se otevírá cesta pro uskutečnění vize, která v Hradci umožní vytvořit nový nebývalý prostor pro různé druhy kultury na jednom místě.

„Tento projekt naplňuje jedinečnou příležitost, která spojuje vysokou odbornost specialistů Muzea východních Čech a zároveň zužitkovává potenciál tohoto dříve pevnostního komplexu, který leží ladem a postupně degraduje. Kulturní nabídka, která díky tomuto projektu vznikne, má sloužit nejen lidem v Hradci, ale obyvatelům celého kraje i mimo něj. Vzhledem ke komplikovanosti a rozsáhlosti této stavby i jejímu současnému stavu se může ujmout pouze silná veřejná instituce s dokonale připraveným záměrem jejího využití,“ uvedla náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová, která je odpovědná za kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a sociální oblast.

Oživení Vrbenského kasáren

V komplexu bývalého pevnostního kavalíru XXXIII., ve kterém se vedle obou kasárenských objektů nachází také parkovací dům a tři další budovy tzv. Kavalíry A a B, chce hradecké muzeum vytvořit ucelené kulturně kreativní muzejní centrum.

„Oživením Vrbenského kasáren bychom chtěli udělat další krok ke vzniku podobného centra, jaké má například Vídeň v podobě tamního MuzeumsQuartieru - https://www.mqw.at/. Tematicky by mělo být centrum široce rozkročené: dotýkalo by se pevnostní historie, prezentovalo by rozmanitost přírodního a kulturního dědictví kraje s vyváženým využitím technologií 21. století. Vzniknout by mělo zážitkové kreativní centrum pro veřejnost, badatelny, přednáškové sály i prostředí pro vzdělávání dětí ze základních a středních škol to celé doplněné o zázemí pro široké spektrum open-air aktivit a podobně,“ shrnul Petr Grulich, ředitel Muzea východních Čech.

Na ploše nádvoří, které dnes funguje jako parkoviště, by v rámci projektu města Hradce Králové a v návaznosti na aktivity muzea mohl vzniknout prostor umožňující pořádat koncerty, divadelní představení či uskutečnit program doprovázející hradecké festivaly. Podobná kulturně kreativní centra v současné době chystají i další česká města či kraje.

„V Plzni plánují podobný projekt obnovou tamního DEPA, Ostrava chystá tzv. Černou kostku, oživit armádní prostor podobným způsobem chtějí třeba Litoměřice. Vždy jde o investice, kterou spojují podporu několika veřejných institucí: z Národního plánu obnovy, z evropských, krajských i obecních zdrojů,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Projekt rekonstrukce Vrbenského kasáren má již stavební povolení a na jeho realizaci chce kraj získat finanční podporu z Národního plánu obnovy a evropských zdrojů. Vrbenského kasárna v současné době vlastní město Hradec Králové, které jej získalo na začátku 21. století od Armády ČR. Kraj má budovu v nájmu právě v souvislosti s chystaným projektem a jedná o jejím převedení do jeho vlastnictví.

Čtenářská diskuze