Volby do Evropského parlamentu jsou za dveřmi

REGION – Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 se uskuteční v pátek 24. a v sobotu 25. května v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. Volby v České republice se konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

evropská unie

Budova Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku.
Foto: Pixabay.com

Nově zvolený Evropský parlament by měl mít stávajících 751 křesel, Česká republika v něm má mít stejně jako dosud 21 zástupců, které čeká pětiletý mandát.

Pro volby do Evropského parlamentu 2019 byly na Ministerstvu vnitra ČR podány ve stanovém termínu 19. března 2019 přihlášky celkem 40 politických stran, hnutí a volebních koalic.

Předchozí takzvané eurovolby se konaly ve dnech 23. a 24. května 2014. Volební účast dosáhla 18,2 %.

Začít sčítat odevzdané hlasy mohli v minulosti volební komisaři až po skončení všech evropských voleb. To by letos bylo až v neděli 26. května v deset hodin večer, kdy končí volby v Itálii. Díky novele volebního zákona, která byla schválena před pěti lety v dubnu, mohli už v minulých volbách komisaři začít sčítat hlasy hned po uzavření volebních místností. Výsledky jsou ale zveřejněny až po skončení voleb a sečtení hlasů ve všech státech Evropské unie.

Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května dosáhne věku 18 let. Volit mohou občané České republiky, kteří volební komisi prokáží svou totožnost a státní občanství platnými doklady. To je občanský průkaz, diplomatický či cestovní pas. Aktivní volební právo (právo volit) mají kromě občanů České republiky starších 18 let i občané ostatních členských zemí Evropské unie, pokud jsou alespoň od 10. dubna 2019 přihlášeni k trvalému či přechodnému pobytu v České republice. Obdobně pasivní volební právo (právo být volen) mají kromě českých občanů starších 21 let i další občané Evropské unie, pokud jsou v den voleb potřebnou dobu přihlášeni k trvalému či přechodnému pobytu v České republice.

Voličský průkaz musíte odevzdat

Čeští občané, kteří nemohou volit v místě svého bydliště, si mohli požádat o volební průkaz, avšak volit české zástupce lze pouze na území Česka. Zahraniční voliči, kteří mají zájem volit v Česku, se museli včas zapsat na seznam voličů.

Kdo volí na voličský průkaz, musí tento doklad volební komisi odevzdat.

Volič hlasuje tak, že po opuštění hlasovacího prostoru pro úpravu lístků vloží jeden vybraný lístek do úřední obálky (ta je vždy opatřena kulatým razítkem), kterou mu přidělili komisaři a vhodí ji do volební schránky. V obálce musí být pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný. Na hlasovacím lístku může nejvýše u dvou kandidátů, na témže lístku, zakroužkováním pořadového čísla vyznačit, kterému z nich dává přednost. To znamená udělit dva preferenční hlasy.

Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, o přinesení přenosné volební urny, ale pouze do místa trvalého bydliště.

Čtenářská diskuze
Tags: ,