Vítání občánků v Mokrém je vždy velkou událostí

MOKRÉ – První vítání se v letošním roce konalo v sobotu 26. 5. 2012 a patřilo Terezce Francové, která se narodila v březnu.

Spolu s rodiči Ivou a Jiřím Francovými, bratry Šimonem a Adámkem přišli i jejich nejbližší, aby společně přivítali Terezku mezi nás, Mokeráky. Všechny přivítala paní starostka Blanka Kučerová, která krátce pohovořila o tom, jak je důležité si vážit života a jak jsme rádi, že do Mokrého břibyl nový človíček. Potom rodičům a především Terezce předala drobné dárky od obce a knihovny a dětí z výtvarného klubu. Kulturní program si připravili Maruška Horáková – flétna, Natálka Lelková – přednes a starší bráškové Terezky Šimon – flétna a Adam – přednes.

Rodiče pak s paní starostkou tuto slavnostní událost stvrdili podpisem do Pamětní knihy obce Mokré, do které se se vší vážností podepsali i Šimon a Adámek. Nakonec si všichni připili na zdraví nejen malé Terezky, ale všech přítomných.

Dagmar Honsnejmanová, kronikářka obce Mokré
Foto: Kateřina Honsnejmanová

Čtenářská diskuze
Tags: