Venkov a architektura v Dobrušce

DOBRUŠKA – Jak by mohla vypadat moderní venkovská architektura ukázali v Dobrušce.

P1420538

Na první pohled by se zdálo, že tohle spojení zrovna právě moc nefunguje. Respektive nefunguje ve spojení s moderní architekturou. Jsme zvyklí na venkově vídat památky historické architektury, ať už je to selské baroko jako v jihočeských Holašovicích, nebo selské statky z předminulého století na Broumovsku, či roubené objekty i v našem regionu. Těch nových věcí až zase tolik není, a ne vždy jsou také zcela povedené. K těm lepším příkladům patří např. Elada – objekt Církve bratrské v Bystrém. Je to možná tím, že venkov není až natolik předmětem zájmu architektonických atelierů.

Problém napravují v Přepychách

Tenhle problém se pokusila napravit obec Přepychy, když v minulém roce navázala spolupráci s Fakultou architektury ČVUT Praha. Několik studentů pod vedením profesora Mádra dostalo za úkol řešit konkrétní zadání, která by mohla být realizována v rámci potřeb obce. Ať už se jedná o tzv. obecní dům, pohostinství nebo prostory pro sport a volnočasové aktivity. Výsledkem bylo několik návrhů, které ne vždy jsou v předložené podobě realizovatelné, ale mohou se stát inspirací pro definitivní realizace.

Aby výsledky téhle plodné spolupráce obce a mladých budoucích architektů nezůstaly jen na papíře, rozhodl se spolek Abakus, v rámci svého dlouhodobého projektu Rodný kraj Františka Kupky, prezentovat výsledky mladých tvůrců širší veřejnosti. Proto uspořádal 29. března setkání na téma Architektura venkova – tradiční hodnoty a současnost. Využil při tom možnosti, kterou nabídla firma Servisbal Obaly, s.r.o. Dobruška a realizoval tuto akci v showroomu jejich nové administrativní budovy, mimochodem architektonicky velmi povedené. Celá prezentace byla snímána kamerami a vysílána on-line sdílením internetem. Tuto technickou stránku zajišťovala Agentura Naša TV při ZUŠ Police nad Metují.

Tenhle první pokus měl sice některé technické „mouchy“, ty však mohou být při dalších realizacích odstraněny. V rámci setkání tři studentky odprezentovaly své návrhy přímo, jeden student, který je v současnosti na stáži v Dánsku, se s účastníky spojil pomocí telemostu.

Na vlastní prezentaci přizval Abakus nejen zástupce odborné veřejnosti (projektanty) ale také, což považuji za důležité, starosty a starostky okolních obcí. Pro ně totiž může být přepyšský příklad inspirací, jak řešit některé urbanistické problémy jejich obcí, jak se posunout dál v realizaci nových staveb v současném venkovském prostoru v našem regionu. Je možná škoda, že ne všichni pozvaní se dostavili. Ti, kteří přišli, odcházeli s pocitem, že to nebyly marně strávené dvě hodiny času, jak se někdy na podobných akcích stává.

Dlouhodobý projekt Rodný kraj Františka Kupky se snaží do svého programu zapojit nejen města, ale také, a to zvláště, obce našeho regionu.

Tohle byla jedna z akcí, která ukázala, že se mu to daří. Věřím, že nezůstane jen u téhle „první vlašťovky“ a že se znovu sejdeme nad podobným zajímavým tématem. Dík patří samozřejmě všem organizátorům, hostiteli a technickým spolupracovníkům, studentům i jejich profesorům a vlastně všem. I návštěvníkům, kteří přišli. Bez nich by akce neměla žádný význam.

Čtenářská diskuze