Ve školách se nezahálelo, nastoupili řemeslníci

REGION – Ve většině škol v regionu proběhly pouze základní opravy, údržba a vymalování. Někde se ale uskutečnily větší investice.

IMG_20190827_095951

Nové vybavení v Podbřezí.
Foto: Archiv školy

Kromě oprav a rekonstrukcí se vedení škol během prázdnin připravovalo i na vítání prvňáků a také na nové projekty pro žáky. Jako například v Dobrém.

„V letošním roce opět máme všechny ročníky samostatné, i když je méně prvňáčků. Zahájení školního roku je tradičně společné, při něm se noví žáčci představí všem spolužákům školy. Kromě klasické údržby obou budov škol, renovací podlah ve třech učebnách a opravy fasády, jsme zrušili počítačovou učebnu a tuto učebnu jsme zrekonstruovali, takže vznikla zcela nová kmenová třída. Zrušení počítačové učebny nám umožnily dva projekty – Škola rovných možností – v rámci Šablon II jsme zakoupili notebooky, takže se žáci nemusí stěhovat do počítačové učebny, ale budou se přemisťovat notebooky podle potřeby a druhý projekt – Rozvíjíme dovednosti, podpořený Královéhradeckým krajem, zajistil wifi pokrytí v celé budově školy,“ informovala ředitelka školy v Dobrém Blanka Rašková.

Letos bude mnoho změn také v ZŠ v Deštném v Orlických horách, kde přechází na sportovní zaměření školy.

Více se dozvíte v aktuálním vydání Orlického týdeníku

Čtenářská diskuze