V Rokytnici bez komplikací, hlásí místní Domov

ROKYTNICE V O. H. – Rokytnický Domov Na Stříbrném vrchu zatím žádné větší komplikace spojené s koronavirem nezaznamenal. Zaměstnanci šijí roušky.

Eva Fremuthova

„Zatím nemáme hlášený žádný výskyt ani podezřejní z nákazy,“ říká Eva Fremuthová.
Foto: Eva Ženíšková

Bez zdravotních problémů, které s sebou v současné době přináší koronavirová nákaza, je sociální zařízení Domov Na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách. Jeho služeb, které jsou určeny osobám s duševním a mentálním zdravotním postižením, nyní využívá více než padesát klientů. Na aktuální situaci se Orlický týdeník informoval u ředitelky Domova Evy Fremuthové.

Jak hodnotíte po zdravotní stránce nynější každodenní situaci v Domově?
„V našem zařízení je nyní celkem čtyřicet pět klientů v pobytových službách Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním postižením a osm klientů v bytech Chráněného bydlení. Službu jim poskytuje šedesát čtyři zaměstnanců. K dnešku nemáme hlášen žádný výskyt ani podezření nákazy. Uplatňujeme opatření vydaná nařízením vlády, činíme jednotlivé kroky k minimalizaci rizika vzniku nákazy. Spolupracujeme se zřizovatelem, jímž je Královéhradecký kraj a s dalšími institucemi.“

Šijete potřebné roušky? Kdo se na jejich výrobě podílí?
„Roušky používáme jednak jednorázové, kterými nás zásobuje zřizovatel, ale také naši zaměstnaci, kteří jsou velmi ochotní, šijí látkové roušky. Za tyto aktivity jim patří velký dík.“

Jakým způsobem zpříjemňujete v současné době klientům domova chvíle volna?
„Skupinové aktivizační činnosti a činnosti služby Sociální rehabilitace byly pozastaveny do odvolání. V současnosti máme na programu dne volnočasové aktivity individuálně dle potřeb klientů na jednotlivých odděleních. Věnujeme se drobné rukodělné činnosti, četbě, poslechu televize a rádia nebo individuálním rozhovorům s klienty.“

Máte dostatek materiálu pro šití roušek a dezinfekce, nebo byste přivítali další materiál a zásoby?
„Materiálu není nikdy dost. Získáváme jej různě. Část ho průběžně zajišťuje Královéhradecký kraj, sami však také mapujeme možnosti na trhu. Kontaktujeme dodavatele, nebo vypisujeme objednávky, abychom co nejvíce minimalizovali výskyt nákazy v našem zařízení. Jak jsem již zmiňovala, roušky šijí také naši zaměstnanci. Mimo jiná nás také oslovili externí dodavatelé látkových roušek. Jsou to převážně lidé, jimž není stávající situace lhostejná – příbuzní klientů, jednotlivci z řad veřejnosti nebo drobné firmy, které se snaží pomoci. Další nabídky samozřejmě uvítáme. Za veškerou podporu a pomoc všem opravdu moc děkujeme.“

Čtenářská diskuze