V Opočně došlo k dalšímu vandalskému činu

OPOČNOV noci na středu 26. května došlo k dalšímu vandalskému činu v Opočně. Po nedávném poničení fasády na památkově chráněné stavbě kostnice v areálu kostela Panny Marie v Opočně, o kterém jsme vás informovali, někdo poškodil a odstranil bránu u zemědělského areálu v Čánce.

Poškozená-brána-v-Čánce-02

Foto: MěÚ Opočno

„Jako starostka města se chci co nejdůrazněji postavit proti tomuto chování. Je mi velice líto, že se takové věci dějí právě v našem městě a udělám vše pro to, aby se tomu v budoucnu zabránilo a pachatelé byli podle práva sankcionováni. Oba tyto neakceptovatelné činy již šetří Policie ČR. O to více mě to mrzí, když se v současné době investují nemalé finanční prostředky v Čánce, aby se obyvatelům Čánky lépe žilo, zhodnotily se jejich nemovitosti a zlepšil se stav veřejného prostranství a infrastruktury. Věřím ale, že toto byl čin ojedinělý a že sami obyvatelé Čánky ho budou považovat za odsouzeníhodný. Jistě by nikdo z nás nechtěl, aby mu někdo druhý poškozoval jeho majetek.

Možná si pachatel vandalského činu, který se stal v Čánce, myslí, že je v právu, pokud svým činem zpřístupnil komunikaci, ležící na pozemku města Opočna. Tím pádem by měla být všech. To se ale velice mýlí a je nepřijatelné, aby kdokoliv bral právo do svých rukou a takovýmto způsobem řešil kauzy, které přísluší do kompetence samosprávy, případně státní správy. Svým chováním poškodil cizí majetek a způsobil tak škodu, jejíž výše bude jedním z ukazatelů, zda se jedná o přestupek nebo již o trestný čin,“ sdělila starostka Šárka Škrabalová.

Dodala, že ujišťuje jak obyvatele Opočna, tak Čánky a Dobříkovce, že udělá maximum možného z pozice starostky města, aby se obyvatelé i podnikatelé cítili bezpečně a nedocházelo k podobným událostem.

Čtenářská diskuze