V Lukavici slavili 655 let od první zmínky o obci a 130 let školy

LUKAVICE – Obec Lukavice se v sobotu 1. června probudila do pěkného slunečného dne. Od ranních hodin se sjížděli do vesnice rodáci a přátelé obce na osmé setkání, které se od roku 1984 stalo již tradicí. Uklizená obec a krásně vyzdobený kulturní dům umocnily celkovou atmosféru slavnostního dne. Místní ženy napekly vynikající koláče, které voněly celým sálem. Při zápisu do seznamu rodáci obdrželi upomínkové předměty a brožuru o obci, kterou sepsala právě k této příležitosti kronikářka obce Stanislava Škrabáková.

P1200269 (1)

Součástí oslav byla řada dětských vystoupení.
Foto: Obec Lukavice

V deset hodin program zahájil a celý moderoval Ing. František Hlaváček, místostarosta obce. Rodáky pak přivítala starostka Eva Martinů, která ve svém projevu vzpomněla na zakladatele těchto setkání a na rodáky, kteří již nejsou mezi námi. Zmínila historii obce, od jejíž první písemné zmínky letos uplynulo již 655 let. Vyzdvihla mezní období roku 1990, kdy se obec Lukavice stala opět samostatnou obcí, a seznámila přítomné s jejím rozvojem do dnešní doby i s plány do budoucna. Poděkovala občanům za podporu různých akcí, veřejně pochválila činnost místních spolků, na jejichž oslavy 130-ti let SDH a 100 let TJ Sokola, jež se budou konat 15. června na místním hřišti, starostka všechny zúčastněné srdečně pozvala. Připomněla dobrou spolupráci se základní a mateřskou školou, která slaví 130 let od svého založení.

Mezi lukavické rodáky zavítal hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Po krátkém projevu shlédl vystoupení dětí ze základní školy a pozdravil se s představiteli spolků. Příjemné setkání s hejtmanem mezi námi zanechalo hluboký zážitek.

Následovala slovní i obrazová prezentace obce a místních spolků. Každý z představitelů seznámil hosty s aktivitami a úspěchy organizované činnosti spolku. Venku jsme pak viděli animační ukázky mladých hasičů a sokolů.

Po slavnostním obědě byly naplánovány okružní autobusové vyjížďky po obci a jejím okolí, návštěva kostela, školy a hasičské zbrojnice. Do večerních hodin pak rodáci vzpomínali na svá léta v Lukavici a těšili se ze setkání se svými známými i místy svého mládí.

Na závěr bych tlumočila poděkování všem, kteří se na přípravě a uskutečnění této skvělé akce jakkoli podíleli.

Eva Martinů, starostka obce

Čtenářská diskuze