V létě mohou být pro plavce a vodáky nebezpečné říční jezy

REGION – Stačí neopatrný pohyb po břehu nebo uklouznutí a následný pád do vodního válce pod jezem. Vodáky zase nabádají cedule, aby nenajížděli k jezu. Plavci i vodáci by si v létě měli dávat velký pozor na zrádné jezy.

V případě pádu osoby do vodního válce nastupují hasiči, kteří jsou vycvičeni na záchranu z divoké vody, jezu a vodního válce.

I samotní hasiči musí být při výcviku vybaveni ochrannými pomůckami a prostředky jako při skutečném zásahu. Hasiči se během léta seznamují s charakterem různých jezů a přístupu k vodní hladině. Jeden z výcviků se nyní uskutečnil na jezu v Tuněchodech.

„Nejen hasiči musí být vybaveni ochrannými pomůckami. Doporučujeme i vodákům, aby měli patřičnou ochranu. Nejdůležitějšími jsou přilba a vesta,“ upřesňuje velitel zásahu ppor. Jiří Bureš z chrudimské hasičské stanice.
Hasiči trénují na jezech, kde je například rychlý proud až k jezu, učí se v místech, kde je například problematické zastavení nad jezem.

Zásady chování na jezu

Nekoupejte se pod jezem. Nenajíždějte lodí shora blízko ke koruně. Nenajíždějte lodí k jezu zespodu. Neskákejte do jezu kvůli záchraně osob, zvířat nebo materiálu. Vodní válec je slangový vodácký výraz pro vodní útvar, kdy přepadávající voda za příčnou překážkou ztrácí kinetickou energii a odráží se ode dna tak, že část vody se vrací zpět k překážce a část vody proudící obvykle spodem u dna odtéká. Voda zde tedy rotuje, a tím vytváří pomyslný válec.

Člověk takto zachycený pak nemůže od jezu odplavat, protože je neustále strháván proudem zpět. Jakmile se dostane až pod přepad, je zatlačen proudem vody ke dnu a po chvíli ho voda zase tlačí nahoru. Tím zde rotuje, ztrácí orientaci a nemá čas na svou záchranu. Jeho priorita je najít hladinu a nadechnout se, než je zase tlačen ke dnu.

Vendula Horáková, HZS

Čtenářská diskuze