V Javornici vzpomenou na Josefa Korejze Blatinského

JAVORNICE – Malíř, písmák, kronikář, svérázný rodák z Javornice, by se letos 3. května dožil 110 let.

Josef Korejz se narodil na samotě Blatiny (část Javornice) a o její název obohatil své jméno. Pamětníkům vytane svérázný muž s plnovousem, v klobouku a montgomeráku, s plátěným baťůžkem plným kreslířského náčiní a skromné obživy.

Za svůj život shromáždil úžasnou národopisnou kolekci kreseb a maleb s popisem událostí či míst. Kresbami zachytil i jednotlivá stavení v Javornici v polovině 20. století, mezi nimi i Venclův statek, zmiňovaný v písemných dokladech z počátku 19. století.

A právě jeho majitelé, potomci původních hospodářů, vytvořili z objektu penzion pro návštěvníky Orlických hor. Ti zde naleznou malou vzpomínku na Josefa Korejze Blatinského i na malíře Vojtěcha Sedláčka, která je zároveň pozvánkou do Památníku Marie a Vojtěcha Sedláčkových v Javornici. Vše za spolupráce s obcí Javornice, Muzea a galerie Orlických hor a spolku ABAKUS.

Je to další krok k ocenění práce písmáka, jehož dílo stále čeká na ucelené zpracování. Touha Josefa Korejze Blatinského nežít nadarmo a pro potomky zachovat hodnoty života našich předků se tak stává skutečností.

Čtenářská diskuze