V Dobrušce slavili konec světové války v předstihu

DOBRUŠKA – Zatímco v celé republice si připomínáme vznik samostatné Československé republiky 28. října, v Dobrušce to mají jinak – slavit mohli o něco dřív.

47. Převrat 5. října 1918 Velké náměstí (dnes náměstí F. L. Věka)

Dobruška právě vstupuje do válečného stavu s Rakousko-Uherskem.
Foto: Archiv dobrušského muzea

V historii města najdeme totiž zajímavou raritu, která se váže ke vzniku samostatného státu – Československé republiky, který se všude slaví 28. října. V Dobrušce byl na základě mylné informace vyhlášen již 5. října 1918.

Ve čtvrtek 11. října se touto zajímavostí zabývala i přednáška regionálního historika a emeritního ředitele vlastivědného muzea v Dobrušce Jiřího Macha.

Přišel telegram pro Maffii

„Do budovy dnešního muzea, což byla dříve pošta, přišel 5. října 1918 telegram, který oznamoval, že Rakousko – Uhersko přijalo Wilsonovy mírové podmínky. Telegram byl určen poštmistru Malému, členu protirakouské odbojové organizace Maffie. Pan poštmistr nebyl v ten den na poště a telegrafistka, která telegram přijala, si obsah vyložila tak, že je konec války. Samozřejmě, rozhlásilo se to okamžitě po celém městě, chodily sváteční průvody, hrály kapely, shazovaly se z budov rakouské znaky – orlíčci a bylo náramně veselo. Hlavně pak večer v hospodě. Druhý den, jak píše Karel Poláček ve své novele Hráči, se měšťané probudili a zjistili, že monarchie trvá dál,“ prozradil Jiří Mach.

Nešlo tedy o vyhlášení republiky, ale o oslavy pádu Rakousko – Uherska a ukončení první světové války. Datum bylo dlouho sporné, až v roce 1968 se dostaly na veřejnost deníkové záznamy pana Vaňka, který byl v Dobrušce v osudné době na dovolené a tuto událost si poznamenal, takže prameny jsou autentické.

Skutečný konec války a monarchie pak v Dobrušce slavili 28. října. Za pár let se na předchozí událost zapomnělo, i když v městské kronice byla zaznamenána, ale až později, kdy se prý nevědělo, jestli to bylo opravdu 5. října.

To potvrdil až záznam pana Vaňka o 50 let později.

Spory o datum a válka s monarchií

„Dovoluji se opět odvolat na Poláčkovy Hráče, kde pravdivě Karel Poláček říká, že se objevily spory o toto datum, zda to nebylo například 14. října. Až po objevení autentických pramenů už nebylo sporu o datu 5. října. Ale událost se v Dobrušce nikdy neslavila,“ dodal Jiří Mach.

Poláček k tomu sarkasticky dodává, že v jejím důsledku se dobrušští občané ocitli ve válečném stavu s říší rakousko- uherskou. Protože monarchie nevěděla, co se v Dobrušce stalo, nikdo nic nevyšetřoval a nikdo nikoho netrestal. Ale do literatury se tahle událost dostala.

Čtenářská diskuze