V Dlouhé Vsi pomáhá s rehabilitací rukou zpětnovazební rukavice

DLOUHÁ VES – Pavlína se pohybem levou rukou snaží ukrojit ovoce na obrazovce. Slouží jí k tomu speciální rukavice předávající pokyny o pohybu ruky do počítače. Pro většinu lidí snadná úloha ale není pro ni vůbec jednoduchá, protože možnost ovládání jejích rukou je velmi omezená. Tímto způsobem v Centru Orion, kde podporují rodiny pečující o osoby s handicapem, probíhá terapie pomocí tzv. zpětnovazební rukavice RAPAEL.

IMG_4887

Práce se zpětnovazební rukavicí RAPAEL, která slouží pro pokročilou rehabilitaci prstů, zápěstí a předloktí. Asistentka Lucie Janovcová pomáhá Pavlíně ukrojit zeleninu, která je na obrazovce. Pokyny o pohybu ruky se z rukavice předávají přímo do počítače.
Foto: Michal Sedláček

Pestřejší a aktivnější život

Novou technologii má Centrum Orion z Dlouhé Vsi teprve týden. Je určena pro nácvik jemné motoriky rukou, díky které mohou trénovat i osoby s těžkým postižením. Jejich život se tak stane zase o něco pestřejší a aktivnější.

„Klientovi se nainstaluje speciální rukavice, která reaguje na pohyb prstů a zápěstí. Po zapnutí se rukavice spojí s počítačem. Každý klient pak má svůj profil, kde je určen rozsah pohybu, který daný klient dokáže zvládnout. Podle toho potom nastavujeme náročnost hry,“ říká osobní asistentka Lucie Janovcová.

Celá aplikace má více než čtyřicet různých her a navíc se sama aktualizuje, takže se časem počet her bude zvyšovat. Když klienti hru zvládají, asistent může nastavit větší náročnost. Přibližně po dvou měsících se vyhodnotí výsledky a zlepšení a přeměří nastavení rozsahu každého pohybu ruky.

IMG_4878

„Celá hra má klienty motivovat k pohybu. Motivace je totiž klíčovou součástí přístupu k jednotlivým klientům. Hra je pro ně zajímavá, a proto se soustředí a spolupracují,“ prozradila Mirka Červinková, ředitelka Centra Orion.
Přístroj je velmi drahý a do České republiky se začal dovážet teprve před rokem. Zatím ho proto vlastní pouze velké instituce. Centru Orion se ho podařilo získat díky finanční podpoře několika nadací, grantů a firem. V Dlouhé

Vsi tak mohou do praxe převést pověstné sousloví škola hrou. Často používaná fráze Jana Amose Komenského určitě platí i pro naše spoluobčany, kteří se narodili s mentálním či pohybovým handicapem.

IMG_4895

Čtenářská diskuze