V Černíkovicích slavili výročí školy i republiky

ČERNÍKOVICE –Letošní rok je hlavně rokem oslav 100. výročí založení republiky, všude se konají různé vzpomínkové akce.

DSC00720

Černíkovické děti si zazpívaly s Jiřím Pavlicou.
Foto: Obec Černíkovice

Černíkovičtí si toto výročí spojili ještě s jedním velice důležitým milníkem pro jejich obec, a to se 170. výročím založení školy.

Oslavy začaly 26. října 2018 koncertem skupiny Hradišťan. Černíkovický kostel Povýšení svatého Kříže byl zaplněný do posledního místa, posluchači totiž přišli nejen na moudré texty písní oblíbené kapely, ale i na vystoupení žáků základní školy.

Přijel Jiří Pavlica

Jiří Pavlica na společné vystoupení se žáky místní školy kývl. Oslavy výročí školy byly opravdu důstojné! Žáci více než půl roku nacvičovali texty písní a ostudu si určitě neudělali. Josef Fojta dokonce zahrál i na nově opravené varhany. Celým koncertem se nesla myšlenka času, který je rozdělen na jednotlivé okamžiky… Mnohé okamžiky jsou naprosto jedinečné a neopakovatelné, celý náš život je složen z této křehkosti a neopakovatelnosti okamžiků… a některé z nich se zapíší i do historie… Téměř dvouhodinové vystoupení skupiny, které svou životní filosofií doplňoval Jiří Pavlica, nenechalo nikoho chladným a v závěru koncertu si již zpívali snad úplně všichni.

Oslavy školy pokračovaly 27. října 2018, kdy se škola otevřela široké veřejnosti. Zavzpomínat si, popovídat, najít svou fotografii, lavici, učebnici přišli bývalí žáci napříč všemi věkovými kategoriemi. A byla to zajímavá setkání během celého dne.

V rámci těchto oslav si černíkovičtí občané připomněli i výročí založení republiky tím, že v areálu školky zasadili lípu – Lípu Republiky. Starostka obce Zdenka Jedlinská popřála republice k jejímu úctyhodnému výročí.

Obloha se sice po celou dobu mračila (prý bylo stejně jako před těmi sty lety při založení republiky), ale my všichni jsme měli od pátečního koncertu sváteční náladu.

Poděkování patří všem, kteří se na uspořádání této akce podíleli (zaměstnanci ZŠ Černíkovice, zaměstnanci obce Černíkovice, Škoda Auto, a.s.), a samozřejmě vám všem, kteří jste přišli tuto zdařilou akci podpořit svou účastí.

PAVLÍNA ŠKOLNÍKOVÁ

Čtenářská diskuze