V Bartošovicích zpřístupnili areál kostela

BARTOŠOVICE V O. H. – Státní svátek sv. Václava oslavila obec Bartošovice v Orlických horách zpřístupněním zrekonstruovaného areálu kostela sv. Máří Magdalény.

20180925_075018_1537854917077

Kostel v Bartošovicích dostal nový kabát.
Foto: Archiv obce Bartošovice v O. h.

Vznik současného kostela se datuje do roku 1673, kdy byl místo dřevěného postaven v obci kostel kamenný. Jeho nynější podoba je z let 1731-1746.

„V současnosti slouží kostel svému původnímu sakrálnímu účelu jen v omezené míře. Církev nemá na opravu dostatek finančních prostředků. Proto iniciativu v oblasti oprav převzala obec. Jedná se o historickou stavbu s cennou barokní výzdobou, která je místní ozdobou a chloubou. Proto jsme usilovali nejen o opravu její střechy a fasády, ale také o zprovoznění věžních hodin a nasvícení kostela v nočních hodinách,“ řekl k opravám starosta obce Kostas Kotanidis.

Brána, omítky i fasády

Po zásadních úpravách hřbitova včetně ohradní zdi přišla na řadu hlavní brána. Byly obnoveny omítky a fasády, pak se dostalo i na rekonstrukci a výměnu schodů, byly vybudovány nové podlahy z pískovcových dlaždic. Dožité laťové dveře byly nahrazeny kovanými mřížemi. Stejnými mřížemi byly osazeny i dva další vchody na zdejší hřbitov. Vstupní brána do areálu a mříže byly financovány z česko-polského fondu mikroprojektu Euroregionu glacenzis. Na samotném kostele došlo k opravě střešní konstrukce věže a instalaci měděné střešní krytiny. Byla opravena fasáda věže a věžní hodiny.

Obnova hřbitovní zdi a úprava pietního místa v areálu kostela byla rozložena do pěti let. Úpravy přišly na 2 miliony 500 tisíc Kč. Oprava kostela trvala tři roky a stála 3 miliony 213 tisíc Kč.

„Během adventního času a letních slavností pořádáme v kostele koncerty pro veřejnost. V blízké budoucnosti chceme objekt zpřístupnit zájemcům tak, že vstupní prostory pod kůrem budou přepaženy ozdobnou mříží a návštěvník bude moci vstoupit do zdejšího interiéru,“ dodal k rekonstrukci kostelního areálu starosta Kostas Kotanidis.

Čtenářská diskuze