V autobusové dopravě se nově mění jízdní řády

REGION – Od neděle 9. června se mění některé vlakové i autobusové řády, změny u autobusů se dotýkají hlavně Rychnovska.

autobus_doprava

Ilustrační foto: Pixabay.com

„U většiny změn v autobusových jízdních řádech se jedná jen o drobné úpravy, které jsme zapracovali na základě požadavků měst a obcí i s ohledem na blížící se letní prázdniny. K nejvíce úpravám došlo na Rychnovsku a Trutnovsku,“ informoval první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Nově víkendové spoje pojedou například z Deštného do Rychnova nad Kněžnou kolem jedenácté, patnácté a také sedmnácté hodiny. Autobus ze Zákoutí v 17.01 navazuje v Rychnově nad Kněžnou v 18 hodin na vlak do Častolovic, a také na autobusovou linku do Kostelce nad Orlicí a Vamberka. Změna odjezdů autobusů se týká i úseku Rychnov nad Kněžnou – Častolovice, kde spoje z Rychnova nad Kněžnou pojedou nově o víkendu v 6.41, 8.43, 10.43, 14.43 a 18.43.

V samotném Rychnově nad Kněžnou dochází s úpravou jízdních řádů i ke změně organizace veřejné autobusové dopravy. Autobusy již nebudou zajíždět na autobusové nádraží.

„Cestující mají k dispozici zastávku u železniční stanice, a tím i komfortnější možnost přestupu na další autobus nebo vlak pro svoji další cestu. Na hlavní silnici I/14 naproti supermarketu Lidl bude k dispozici nová zastávka Rychnov nad Kněžnou, střed,“ řekl Červíček.

Královéhradecký kraj u dopravců objednává veřejnou autobusovou dopravu v rozsahu 18,5 milionu kilometrů ročně. V letošním roce tento rozsah služeb stojí 405 milionů korun.

Připomínky a náměty k jízdním řádům můžete zasílat na e-mail doprava@kr-kralovehradecky.cz. Kompletní informace o jízdních řádech naleznete například v aplikaci IDS IREDO.

S platností od 9. června dochází ke změnám v autobusové dopravě zejména na víkendových spojích. Na lince IREDO 225 dochází ke změně časových poloh spojů. Nově jsou spoje z Deštného o víkendu směr Rychnov nad Kněžnou vedeny kolem 11., 15., a také 17. hodiny. Spoj jedoucí ze Zákoutí v 17.01 přitom navazuje v Rychnově nad Kněžnou v 18 hodin na vlak do Častolovic a také na autobusovou linku IREDO 208 do Kostelce nad Orlicí a Vamberka. Změna časových poloh se týká i úseku Rychnov nad Kněžnou – Častolovice, kde spoje z Rychnova nad Kněžnou pojedou nově o víkendu v 6.41, 8.43, 10.43, 14.43 a 18.43.

Spoj s odjezdem o víkendu ve 12.07 z Rychnova nad Kněžnou je nově veden až na Šerlich.

Nová koncepce dopravy se dotkne i linky IREDO 240 Deštné v Orlických horách – Orlické Záhoří – Bartošovice v Orlických horách – Říčky – Rokytnice v Orlických horách. O víkendu bude celoročně posílen provoz mezi Deštným v Orlických horách a Šerlichem. Zároveň budou o víkendu vedeny dva páry spojů v relaci Deštné v Orlických horách – Šerlich – Orlické Záhoří – Neratov – Bartošovice v Orlických horách – Rokytnice v Orlických horách. Dále je veden víkendový spoj v 15.47 z Rokytnice v Orlických horách přes Říčky a Bartošovice v Orlických horách až do Neratova. Zpět se autobus bude vracet z Neratova v 16.30 přes Bartošovice v Orlických horách a Říčky, přičemž tento spoj pokračuje dále do Rychnova nad Kněžnou.

Novinky na horách

V pracovní dny vzniká nový spoj v 8.28 z Neratova přes Bartošovice v Orlických horách do Rokytnice v Orlických horách. V 9.05 je potom veden další nový spoj do Bartošovic v Orlických horách.
Linka IREDO 243 Orlické Záhoří – Bartošovice v Orlických horách – Žamberk bude nově vedena všemi spoji i o prázdninách. Spoj odjíždějící z Kunvaldu v 13.50 (návaznost od spoje ze Žamberka) nově pokračuje až do Neratova.

Čtenářská diskuze
Tags: ,