Unikátní nález z pravěku objevil na Kostelecku pes

KOSTELECKO – Unikátní archeologický nález bronzových nástrojů, zbraní a ozdob z března tohoto roku můžete spatřit na výstavách Cesta do pravěku a Ve znamení tří deklarací v Kostelci nad Orlicí.

nález

Do 21. září zde bude tento depot z přelomu mladší a pozdní doby bronzové vystaven v Novém zámku. Poté musí projít konzervací a vzhledem k místu svého nálezu zůstane součástí stálé expozice v suterénu zámku, věnované archeologickým nálezům v regionu.

„Nález je podle expertů v rámci východních Čech hodnocen jako poměrně unikátní. Poslední srovnatelný depot byl nalezen v roce 1953. Úsměvnou zajímavostí je, že ho našel pes. Při procházce se svým pánem vyhrabal špičky srpů. Postupně se vyzvedly další bronzové nástroje, které byly odevzdány odborným pracovníkům. Nález je zatím uložen v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, je to krajský majetek a podle místa nálezu se ukládá k organizaci zřizované krajem,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast kultury.

„Nález kromě odborné hodnoty má i vysokou hodnotu estetickou. Je to totiž nález celých nástrojů a šperků, je krásný a skrývá se za ním několik příběhů. S největší pravděpodobností je to obětina a vede nás do světa, který se na základě pouze hmotných nálezů otevírá jen zřídka. Další rovina poznání svědčí o intenzivních kontaktech a přejímání vzorů od jižnějších sousedů – tam totiž je zvykem ukládat celé předměty. Neméně důležité je i svědectví o technologické vyspělosti a estetickém cítění zdejších řemeslníků,“ informovala archeoložka Muzea a galerie Orlických hor Martina Beková.

Lokalita něco skrývá?

V okolí nálezu archeologové provedli další průzkum pomocí detektoru kovů. Nález je opravdu ojedinělý. Okolní terén byl v minulosti velmi silně pozměněn a nelze vyloučit, že se zde už podobné předměty zničily, nebo že navezené vrstvy ještě skrývají nějaké překvapení. Naprostou většinu pokladů najdou amatéři. Vysvětlení je celkem jednoduché – depoty, ať už byly míněny jako ukryté poklady nebo rezervy, sklady, obětiny – byly prakticky vždy ukládány mimo běžně osídlené lokality i mimo pohřebiště. Jen málokdy je tedy zasáhne běžný archeologický výzkum, který se právě sídlištím a pohřebištím obvykle věnuje.

„Pokud lidé objeví nějaký ten archeologický nález – nádoby, nástroje a podobně, nejsprávnější postup je ponechat vše na místě, přikrýt a zavolat archeologa či nejbližší muzeum,“ doplnila Martina Beková.
Výstava Cesta do pravěku, na které je unikátní nález pro zájemce vystaven, seznámí návštěvníky s nejnovějšími archeologickými objevy na Kostelecku. Druhá expozice s názvem Ve znamení tří deklarací se zabývá postoji šlechty v letech nacistického ohrožení československého státu.

Čtenářská diskuze