Úmrtí maminky otřáslo rodinou – město pořádá veřejnou sbírku

KOSTELEC N. O. – Veřejná sbírka organizovaná Městem Kostelec nad Orlicí, za účelem transparentního shromažďovaní finančních prostředků na humanitární podporu dětem ve věku 4, 8 a 12 let, které zůstaly samy s otcem.

Veřejná sbírka organizovaná městem Kostelec nad Orlicí, za účelem transparentního shromažďovaní finančních prostředků na humanitární podporu dětem ve věku 4, 8 a 12 let, které zůstaly samy s otcem Jiřím Zákosteleckým. Výtěžek sbírky bude použit výhradně pro účely studia a uspokojení aktuálních životních potřeb dětí v jejich složitém období.

Do veřejné sbírky můžete přispět bezhotovostně na transparentní účet: 6309356379/0800, nebo hotovostí do pokladniček, které jsou umístěny v podatelně městského úřadu a v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí.

Čtenářská diskuze
Tags: