Učitelé obchodní akademie se vzdělávají

KOSTELEC N. O. – K 30. září 2016 byla na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí ukončena realizace dvouletého projektu s názvem Vlastním vzděláváním ke zkvalitnění vyučování zaměřeného na vzdělávání vyučujících v zahraničních jazykových nebo metodických kurzech. V období letních prázdnin roků 2015 a 2016 se učitelé cizích jazyků (anglického, francouzského a ruského), matematiky, výpočetní techniky a odborných ekonomických předmětů zúčastnili celkem jedenácti týdenních až dvoutýdenních vzdělávacích programů ve Velké Británii, Irsku, Francii, Lotyšsku, na Maltě a na Islandu. Tyto mobility pedagogických pracovníků byly financovány z programu Erasmus+ s celkovou podporou 29.339 EUR.

Absolvováním zahraničních kurzů se zapojení pracovníci zdokonalili v cizím jazyce a v pedagogických dovednostech. Vyučující matematiky, výpočetní techniky a odborných ekonomických předmětů se navíc seznámili s metodou CLIL, tj. s částečným využitím cizího jazyka v hodinách jiných předmětů.

Všichni pedagogičtí pracovníci hodnotili svou účast ve vzdělávacích aktivitách v zahraničí velmi pozitivně a už se těší na další obdobné aktivity v letech 2017 a 2018, protože jim byl opět přidělen grant, tentokrát ve výši více než 30 000 EUR.

Vedení školy

Čtenářská diskuze