U Vojenic pokračuje výzkum

VOJENICE – Prázdniny míří do své poloviny, což znamená, že je ta nejlepší doba pro archeologické výzkumy. Orlický týdeník se podíval do Vojenic.

Další informace se dozvíte zde

Pod známou rozhlednou Osičina u Vojenic se letos sešli už počtvrté. Muzeum a galerie Orlických hor z Rychnova nad Kněžnou zde organizuje záchranný archeologický výzkum pohřebiště lidu popelnicových polí, tedy kultury, která zde pochovávala své mrtvé v období mladší doby bronzové a starší doby železné (cca 1 200 – 500 př. n. l.).

Lokalita je známá již od třicátých let minulého století a v posledním desetiletí se zde konalo ve spolupráci s detektoráři několik povrchových sběrů. Před necelými pěti lety orající technika porušila podloží a na denní světlo se dostaly kusy nádob, lidské kosti a předměty z bronzu. Díky tomu zde byl otevřen záchranný archeologický výzkum rychnovského muzea pod vedením zkušené archeoložky Martiny Bekové.

Co nejlepší obraz pohřebiště

„Snažíme se, aby se plochy výzkumu z jednotlivých let propojily, a tím jsme získali co nejlepší obraz o podobě pohřebiště, které je podle dosavadních poznatků skutečně rozsáhlé. V letošní sezoně jsme například objevili další žároviště a několik hrobů, které jsou bohužel poškozené orbou,“ upřesnila Martina Beková.

Stejně jako v minulých letech se na výzkumu podílejí studenti archeologie z Prahy a Olomouce, kteří se ve Vojenicích připravují na svou budoucí profesi. V minulých letech zde pracovali také studenti z Hradce Králové, ale ti jsou letos vytíženi výzkumem pozemků, po kterých v budoucnu povede očekávaná dálnice D11, takže nepřijeli.

A kde jsou sídliště?

„Přijeli k nám také kolegové z brněnské univerzity, kteří nám na lokalitě dělají geofyzikální průzkum, aby nám pomohli zmapovat hustotu mohyl. Celou lokalitu tak máme podrobně nasnímkovanou a odhadujeme, že v přilehlém lese je asi třicet mohyl,“ doplnila k výzkumu Beková.

K pohřebišti by měla logicky náležet i nějaká sídliště, kde lidé z kultury popelnicových polí žili. Žádné z nich ale zatím ještě nebylo objeveno. Jednou z možných lokalit je oblast, kde dnes stojí Vojenice.

Čtenářská diskuze