Týniště chystá rekonstrukci křižovatky ulic Turkova a Mostecká

TÝNIŠTĚ N. O. – V Týništi nad Orlicí byla největší loňskou investiční akcí rekonstrukce středu náměstí, která byla slavnostně zakončena a předána při odhalení sochy TGM 28. října.

2019-01-08 12.13.55

Místo plánované rekonstrukce ulic Turkova a Mostecká.
Foto: Archiv města Týniště nad Orlicí

Letošní návrh rozpočtu schválilo na loňském prosincovém zasedání zastupitelstvo Týniště n. O.

„Návrh byl koncipován jako schodkový s určitým odhadem vzhledem ke stavu k poslednímu dni loňského roku. Ten se ukázal nejen jako správný, realita nakonec dokonce mile potvrdila, že v letošním roce budeme pracovat s rozpočtem přebytkovým. Ten bychom rádi ještě posílili úvěrem směřujícím právě do letošních i budoucích investic. O tom však bude rozhodovat až první letošní zastupitelstvo na jaře,“ uvedl starosta Libor Koldinský.

Hlavní letošní investicí je rekonstrukce křižovatky ulic Turkova a Mostecká.

„Tato akce se usilovně připravuje již dva roky a bývalé zastupitelstvo v této souvislosti schválilo výkup nemovitosti – bývalého Fotocomu a její odstranění. Celý prostor se otevře a rozšíří a tím pochopitelně bude posílena bezpečnost a dnes chybějící přehlednost. Dojde k úplně novému dopravnímu řešení křižovatky a hned vedle vznikne parkoviště, které určitě uvítají především návštěvníci dětských lékařů. Celá stavba zahrnuje výměnu kanalizační i vodovodní infrastruktury a pochopitelně kompletně nový živičný kryt,“ řekl Libor Koldinský.

Tato investice je součástí dopravní koncepce města a má přímou souvislost s budoucím mimoúrovňovým křížením železnice v místech poblíž vodárenské věže.

Opravy čekají i školní kuchyni

Mezi další nemalé investice bude v letošním roce patřit dlouho očekávaná rekonstrukce kuchyně základní školy.

„Myslím, že je naprosto správné, že vznikne nové moderní pracoviště, jelikož současný stav je skutečně již dlouho za zenitem a možné kontroly z hygieny by jej pravděpodobně brzy dále v provozu nenechaly. Ve hře je dále cyklostezka z Týniště do Křivic a lesopark Voklik, kde město čeká na výsledek přidělení dotace. Je samozřejmostí, že se projekčně s předstihem připravují i další projekty, které budou v dohlednu aktuální. Tady například uvedu rekonstrukci budovy základní umělecké školy, která je nyní záležitostí projektantů,“ vysvětlil starosta.

Dále město chystá druhou etapu výměny lamp veřejného osvětlení či vybudování nových parkovacích míst.

„Firma ČEZ bude u nás i v okolních obcích pokračovat s ukládáním kabelů do země a rušit sloupy, s čímž pochopitelně souvisí i naše projekční připravenost na následnou obnovu komunikací či chodníků,“ dodal Libor Koldinský.

Čtenářská diskuze