Týden pěstounství upozorňuje na potřebu náhradní péče

KRAJ/RYCHNOVSKO – Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi na podporu náhradní rodinné péče Týden pěstounství Královéhradeckého kraje. Uskuteční se ve dnech 13. až 19. září a nabídne program pro odbornou i širokou veřejnost.

„Týdnem pěstounství chceme rozšířit povědomí o náhradní rodinné péči. Ta je totiž nenahraditelnou součástí sociální práce s ohroženými dětmi. V současné době se stále potýkáme s nedostatkem pěstounských rodin a nízkým zájmem o tuto problematiku. Aktivitami v rámci Týdne pěstounství chceme zvýšit prestiž náhradní rodinné péče, potažmo pěstounství směrem k širší veřejnosti a navýšit počet kvalitních pěstounů. Ty současné chceme ocenit a upřímně jim poděkovat za dosavadní práci. Dávají dětem to nejdůležitější, domov v pravém slova smyslu,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje sleduje počty pěstounů v rámci statistik. Vyplývá z nich potřeba zvýšení povědomí o pěstounství směrem k veřejnosti, potřeba získání nových zájemců o dlouhodobou pěstounskou péči, a tím upřednostnění přirozeného prostředí pro děti před svěřením do ústavní péče.

„V současné době evidujeme téměř 300 dětí, kterým bychom chtěli zprostředkovat pěstounskou péči. Jedná se převážně o děti se sourozeneckými vazbami, kterým je více jak deset let. Žijí v dětských domovech a nutně potřebují blízkou osobu, pocit jistoty a vizi do budoucnosti,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Bohatý program

Program týdne pěstounství byl připraven ve spolupráci městských úřadů neziskových organizací a je určen nejen pěstounům, ale i veřejnosti. Dále přichází řada organizací s programem jen pro pěstouny. Například Galerie moderního umění v Hradci Králové s nabídkou výtvarných programů, Muzeum východních Čech zase pořádá program pro pěstounské rodiny, kdy součástí bude krátká komentovaná prohlídka výstavy Umění pro císaře. Děti si budou moci například sáhnout na krunýř želvy obrovské, prohlédnout model dávno vyhynulého ptáka doda mauricijského, potěžkat stehenní kost žirafy či obdivovat pravý bezoárový kámen. V rámci Týdne pěstounství Královéhradeckého kraje Hvězdárna v Úpici zve na Večery s dorůstajícím Měsícem a Regionální muzeum v Jičíně například na své výstavy a odpoledne s deskovými hrami.

Týden pěstounství na Rychnovsku

Ve středu 15. září proběhne v novoměstském Centru prevence Mandl akce od 13.00 hodin akce Být pěstounem znamená hodně – informační stánek věnovaný pěstounství s propagačními materiály (pokud dovolí epidemiologická situace na akci budou pozvány stávající pěstouni s dětmi).

O den později se v Dobrušce uskuteční od 15.30 hodin v Hotelu Dobruška Odpoledne s pěstounskými rodinami – setkání pěstounských rodin s dětmi, jejich posezení na zahradě, možnost sdílený zkušeností a názorů, program pro děti a opékání.

V pátek 17. září bude v 16 hodin v Rychnově nad Kněžnou Setkání s pěstouny, a to na Skautské základně Na Dubince – neformální setkání pěstounů a pracovníků NRP OSPOD MěÚ Rychnov nad Kněžnou, poděkování pěstounům za jejich obětavou a záslužnou činnost, sportovní vyžití pro děti a dospělé, malé občerstvení a opékání u společného táboráku.

K doprovodnému programu patří v Kostelci nad Orlicí na městském úřadu výstava Jsou věci, které zažijete jen v rodině a Minimum práv dětí v NRP. V Dobrušce to je výstava výtvarných prací žáků ZŠ Dobruška, Opočno s názvem Pěstounství očima dětí – ve dnech 13. – 17. září v prostorech Městského úřadu v Dobrušce a v Rychnově nad Kněžnou výstava fotografií na téma Jsem pěstoun – ve dnech 13. – 17. září ve vestibulu kina Rychnov nad Kněžnou.

Celý program Týden pěstounství a informace o pěstounské péči najdou zájemci na webových stránkách www.stansenahradnimrodicem.cz

Čtenářská diskuze
Tags: