Tvrz Hanička získala nový exponát

ROKYTNICE V O. H. – Do expozice tvrze Hanička v Rokytnici v Orlických horách přibyl nový exkluzivní exponát. Jedná se o přesnou kopii praporce Hraničářského praporu 3 Žamberk.

„Obce a složky okresu žambereckého projevily hraničářům svou přízeň v červenci roku 1935 tím, že darovali hraničářům praporec. Zajímavostí na darování praporů je fakt, že se ve velmi omezené míře podílely spolky a města s výraznou německou komunitou. Později vývoj obrany státní hranice začal vyžadovat v souvislosti s realizací výstavby opevnění vyšší útvary, takzvané hraničářské pluky. To zapříčinilo, že se v dnešní době na příslušníky hraničářských praporů velmi často zapomíná. Převážně jsou prezentovány právě hraničářské pluky, které ale nebyly z povahy věci plně uceleny, vybaveny, a tudíž měly jistým způsobem i omezenou působnost. V roce 2016 se proto naše muzeum rozhodlo nechat vyrobit přesnou kopii praporce HPr 3. Hraničáři HPr 3 vykonávali strážní službu při výstavbě tvrze Hanička a linie těžkého i lehkého opevnění na Rokytnicku,“ uvedl ředitel muzea tvrze Hanička Pavel Minář.

Praporec bude vystaven v expozici muzea. Zároveň bude prezentován při nejrůznějších pietních akcích.

Čtenářská diskuze